افغانستان

وزارت خارجه عمان و سفارت‌خانه‌های ترکیه و جاپان در افغانستان، حمله قندهار را محکوم کردند

دو روز پس از حمله مرگ‌بار بر کابل بانک در قندهار، واکنش‌های جهانی در این مورد هنوز هم ادامه دارند.

شماری از کشورها نیز واکنش‌های متفاوتی در پیوند به حمله کندهار داشته‌اند ‌ وزارت خارجه عمان، استفاده از خشونت و هدف قرار‌دادن غیر نظامیان را رد کرده است.

سفارت‌های ترکیه و جاپان در کابل، در شبکه اجتماعی ایکس هراس‌افگنی را لعنت گفته‌اند و خواهان توقف چنین حمله‌هایی شده‌اند.

در همین حال، شورای امنیت ملل متحد در بیانیه‌‌ای در واکنش به حمله بر کابل بانک در ولایت کندهار، گفته است که هراس‌افگنی جدی‌ترین تهدید برای صلح و امنیت افغانستان و جهان است.

در این بیانیه بر پاسخگو‌ساختن عاملان، سازمان دهندگان، تامین‌کنندگان مالی و پشتیبانان این حمله تاکید گردیده و از همه کشورها خواسته شده است که بر بنیاد قطعنامه‌های شورای امنیت، به گونه فعال در این زمینه همکاری کنند.

اعضای شورای امنیت ملل متحد، هرگونه هراس‌افگنی را جدی‌ترین تهدید برای صلح و امنیت افغانستان و جهان خوانده و آن را مجرمانه و غیرقابل توجیه گفته‌اند.

در بیانیه شورای امنیت ملل متحد، بر مبارزه همه کشورها در برابر تهدیدهایی که صلح و امنیت جهانی به مخاطره بیندازد، تاکید شده است.

در بخشی از بیانیه شورای امنیت ملل متحد آمده است: «اعضای شورای امنیت بر لزوم پاسخگویی عاملان، سازمان دهندگان، تامین کنندگان مالی و پشتیبانان این اقدامات مذموم هراس‌افگنی و محاکمه آنها تاکید کردند. آنها از همه کشورها خواستند مطابق با تعهدات خود تحت قوانین بین المللی و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت، به طور فعال با همه مقامات مربوطه در این زمینه همکاری کنند».

همزمان با این، شماری از باشندگان قندهار می‌گویند که در این حمله، شمار زیادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شده‌اند و طالبان باید جلو چنین حمله‌ها را بگیرند.

فرید احمد باشنده قندهار می‌گوید: «خواست ما از طالبان این است که در ماه رمضان امنیت را تامین کنند به کسی اجازه ندهد که دست به حمله بزند».

عبدالظاهر باشنده قندهار هم افزود: «خوب کار نشد؛ مسلمانان تنخواه می‌گرفتند. حمله شد؛ خوب کاری نشد. خواست ما این است که جلوگیری شود تلاشی شروع شود برای افغانان خوب کار نیست».

بخت محمد نیز از دیگر باشندگان ولایت قندهار است که گفته است: «بسیاری افغانان در این حمله کشته و زخمی شدند ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که جلو چنین حملاتی را بگیرد».

حیات الله باشنده قندهار گفت: «مسلمان باید این کار را نکند که بگوید من مسلمان هستم، بالای دیگر مسلمان حمله کند کار بسیار ناجایز است و این را نکوهش می کنم».

از سویی هم برخی از آگاهان مسایل نظامی به این باورند که طالبان در تامین امنیت باشندگان کشور ناتوانند و آنچه را که به مردم در بخش امنیت تعهد کرده بودند، عملی نکردند.

این واکنش‌ها در حالی است که روز جمعه، کندهار یکی از مراکز قدرت طالبان، گواه حمله مرگ‌بار بود.

بربنیاد اطلاعات یک منبع در شفاخانه میرویس کندهار، در این حمله ۲۷ تن کشته شدند و ۴۳ تن دیگر زخمی گردیده‌اند.
داعش (شاخه خراسان) مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.