افغانستان

یوناما از شهروندان خواست یک ساعت امشب را با چراغ‌های خاموش برای زمین اختصاص بدهند

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل‌متحد در افغانستان یا یوناما گفته است که به هدف مبارزه با تغییرات اقلیمی امروز (شنبه) یک ساعت وقت برای زمین اختصاص داده شده است.

یوناما از شهروندان افغانستان خواسته است تا برای یک ساعت چراغ‌های خانه‌های خود را در ساعت ۸:۳۰ شام به وقت محلی – خاموش کنند.

این در حالی است که افغانستان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای تغییرات اقلیمی در سطح جهان شناخته شده‌ است.