افغانستان

وزارت خارجه پاکستان حمله روز گذشته در قندهار را «تروریستی» خواند

وزارت خارجه پاکستان حمله روز گذشته در قندهار را «حمله تروریستی» خوانده و گفته است که این رویداد را به شدت محکوم می‌کند.

وزارت خارجه پاکستان امروز (جمعه) در بیانیه تاکید کرده است که هراس افگنی «نگرانی مشترک» است و «هر دو کشور» باید از طریق تلاش جمعی به آن رسیدگی کنند.

مسولیت حمله روز پنج‌شنبه مقابل کابل بانک در قندهار داعش بر عهده گرفت. به گفته منابع، در این حمله ۲۷ نفر کشته و ۴۳ تن دیگر زخمی شده‌اند.