افغانستان

چین برای ۶۰ تن از دانشجویان افغانستان بورسیه تحصیلی اهدا کرد

خبرگزاری شینهوای چین گزارش داده است که این کشور برای ۶۰ تن دانشجوی دانشگاه کابل بورسیه تحصیلی اهدا کرده است.

در گزارش آمده است که این بورسیه‌ها به این دانشجویان فرصت می‌دهد تا رشته‌های مختلف به تحصیل‌شان در چین ادامه بدهند.

ژائو شینگ سفیر چین برای افغانستان در مراسم اعطای بورسیه به دانشجویان گفت که کشورش برای همکاری با افغانستان در زمینه آموزش «اهمیت زیادی قائل است و متعهد به ترویج توسعه مستمر مردم و تبادلات فرهنگی بین دو کشور است.»

شماری از دریافت کنندگان این بورسیهها با استقبال از این برنامه می‌گویند که چنین برنامه حیاتی است و می‌تواند «روابط افغانستان و چین» را بیشتر تقویت کند.

ادریس شاه، دانشجوی افغانستان می‌گوید: «من هیجان زده هستم. بدون شک، داشتن بورسیه تحصیلی ما را به تحصیل بیشتر تشویق می‌کند. اهدای بورسیه تحصیلی به دانشجویان افغان و تسهیل تحصیل آنان در چین نیز می‌تواند روابط مردمی میان دو کشور را تقویت کند.»

گفتنی است که در حال حاضر بیش از هزار دانشجوی افغانستان در چین و نزدیک به ۲۰۰ دانشجوی افغانستان دیگر در دیپارتمنت زبان و ادبيات چینایی در دانشگاه کابل مشغول به تحصیل هستند.