زنان

نماینده بخش زنان ملل‌متحد خواهان خاتمه محدودیت‌های آموزشی برای دختران در افغانستان شد

عکس از آرشیف.

آلیسون داویدیان، نماینده بخش زنان ملل‌متحد در واکنش به آغاز سال موزشی جدید بی‌حضور دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان خواهان خاتمه یافتن محدودیت‌های آموزشی برای دختران در کشور شده است.

او گفته است که دختران افغانستان متعلق به صنف‌های درسی هستند.

بانو داویدیان از آموزش همچون کلیدی برای آینده روشن تمام جامعه افغانستان یاد کرده است.

طالبان روز چهارشنبه (اول حمل، ۱۴۰۳) زنگ سال تعلیمی جدید را نواختند اما دختران بالاتر از صنف ششم برای سومین سال پیهم اجازه رفتن به مکتب‌های شان را نیافتند.