افغانستان

یافته‌های یک پژوهش: کمک‌های مالی امریکا به ملل متحد در «اختیار طالبان» قرار می‌گیرد

یافته‌های نهاد «پروپابلیکا» که مستقر در نیویارک است نشان می‌دهند که افغانستانِ زیر اداره طالبان تا اکنون ۲.۹ میلیارد دالر پول نقد از سازمان ملل متحد دریافت کرده است.

خبرگزاری نیوز نیشن با نشر یافته‌های این پژوهش گزارش داده است که این کمک‌ها باعث شده تا بودجه کمکی ایالات متحده به طالبان انتقال بیابد.

بر بنیاد این گزارش، این یافته‌ها اولین گزارش دقیق از چگونه قرارگرفتن منابع مالی ایالات متحده در اختیار طالبان است و یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که کمک امریکا به سازمان ملل، ممکن همیشه به شهروندان نیازمند افغانستان نرسد.

در این گزارش آمده است که هرچند سازمان ملل از طریق یک بانک خصوصی در افغانستان، کمک‌های مالی را میان نهادهای کمک‌رسان و تیم‌های بشردوستانه غیرانتفاعی وابسته به این نهادها توزیع می‌کند؛ اما برخی از این منابع مالی به بانک مرکزی تحت اداره طالبان منتهی می‌شود.

در گزارش پروپابلیکا، جزییاتی در مورد میزان دقیق واریزشدن کمک‌های مالی ایالات متحده از طریق سازمان ملل به بانک مرکزی تحت اداره طالبان، منتشر نشده است.

نیوز نیشن در این گزارش هم‌چنان گفته است که هرچند مقام‌های سازمان ملل، واریزشدن پول نقد به بانک مرکزی را رد کرده‌اند؛ اما این مقام‌ها گفته‌اند که به دلیل کنترول افغانستان توسط طالبان، راهی برای اجتناب از آن وجود ندارد.

این در حالی است که هفته گذشته، مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه امریکا طرحی را به کانگرس ارائه کرد که بر بنیاد آن، تمام کمک‌های مالی ایالات متحده از طریق سازمان ملل به افغانستان، متوقف خواهد شد.