افغانستان

دانش‌آموزان: جامعه جهانی حمایت از دختران افغانستان را در اولویت کاری خود قرار بدهد

File photo.

دختران محروم‌ از حق آموزش در ولایت خوست، از طالبان می‌خواهند که هرچه زودتر دروازه‌های مکتب‌ها را به روی‌شان بازگشایی کنند.

این دانش‌آموزان از جامعه جهانی می‌خواهند که بازگشایی مکتب‌ها را در اولویت‌ برنامه‌های خود قرار دهد و طالبان را وادار سازد تا مانع ادامه آموزش دختران نشوند.

این دختران در خوست که از صنف ششم به صنف هفتم راه یافته‌اند، از طالبان می‌خواهند که با آغاز سال جدید آموزشی، دروازه‌های مکتب‌ها را به روی آنان بگشایند و نگذارند تا آنان با یک آینده تاریک روبه‌رو باشند.

این دانش آموز می‌گویند: «در صنف ششم هستم، از رهبر طالبان می‌خواهم که برای ما اجازه دهد تا صنف دوازده درس بخوانیم ما قبلأ هم درس می‌خواندیم حال هم می‌خواهیم که درس‌های خود را ادامه دهیم».

آنان می‌افرایند: «مکتب‌های ما از صنف به روی ما بسته است. از امیرالمومنین طالبان می‌خواهیم که بر ما اجازه دهند که تحصیل کنیم و درس بخوانیم، ای یکی از آرزو‌هایم که است درس بخوانم و فارغ التحصیل شوم».

برخی از آموزگاران در خوست، سواد دختران را به سواد یک نسل پیوند می‌دهند.

یکی از این آموزگاران می‌گویند: «خواست من از طالبان این است که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه دهند که درس بخوانند چون‌که اگر یک مرد تعلیم یافته می‌شود او فقط یک مرد است، اما اگر یک زن تعلیم یافته میشه او یک نسل را با سواد می‌سازد».

باشندگان خوست نیز خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه هستند.

قیام الدین باشنده خوست به آمو می‌گویند: « هر قسمی که نظام اسلامی است و فعلأ طالبان می‌خواهد باشد اما باید دروازه های مکتب‌ها را بروی دخترا باز کنند تا آن‌ها بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند».

نورالله از باشندگان دیگر ولایت خوست است که می‌گوید: «هر قسم که حجاب شرعی است و طالبان می‌خواهد باشد، اما بیشتر از این وقت دخترا را ضایع نکنند و در مکتب‌ها را به روی دختران باز کنند».

پیش از این، طالبان بسته شدن مکتب های دخترانه را موقتی گفته بودند، اما دیده شده است که این ممانعت طالبان وارد سومین سال خود شده است.

محمد خان اندر، یکی از آگاهان سیاسی است کهدباور دارد: :بخش معارف یکی از بخش‌های اساسی است نباید سر این بخش محدودیت وضع شود، بلکه باید بودیجه هم در نظر گرفته شود چونکه قبلأ هم ما داشتیم جوانان را که در بخش معارف به آن‌ها توجه دقیق صورت نگرفته بود و ای باعث شده بود که با کشور هیچ محبتِ نداشته باشند و اگر دختر تحصیل کند می‌تواند هم مادر باشد هم خانم باشد هم می‌تواند که یک فامیل را در روشنی اسلام علوم ساینسی بیاموزند».

پیش از این، ملل متحد نیز بار‌ها از طالبان خواسته بود تا هرچه زودتر ممنوعیت‌های آموزشی را از برابر زنان و دختران بردارند، اما دیده شده است که طالبان در این مدت هیچ نرمشی در کار برداشتن این ممنوعیت‌ها نداشته‌اند.