افغانستان

طالبان سال جدید تعلیمی را هم‌چنان در «محرومیت دختران از ادامه آموزش» آغاز کردند

طالبان سال جدید تعلیمی را در افغانستان در حالی آغاز کردند که مقام‌های آنان در مراسم به این مناسبت در کابل، از بازگشایی مکاتب به روی دانش‌آموزانی دختر بالاتر از صنف ششم، هیچ حرفی به زبان نیاوردند.

حبیب الله آغا، سرپرست‌وزیر معارف طالبان در مراسم آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۳ در کابل گفت که وزارت زیر اداره‌اش تلاش می‌کند تا «کیفیت آموزش علوم دینی و عصری» را افزایش دهد.

عبدالسلام حنفی، معاون اداری رییس وزیران طالبان در این مراسم گفت که آنان با تمام توان خود تلاش می‌کنند؛ تا تعلیم و تربیه به تمام مناطق دوردست کشور گسترش یابد.

حنفی افزود: «برای داشتن یک کشور مترقی و هتمای دیگر کشورها، نیاز است به علوم عصری دست‌رسی داشته باشیم».

از طرفی دیگر عبدالباقی حقانی، سرپرست اداره امتحانات طالبان در مراسم آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۳، روی خودکفایی در بخش علوم عصری در کشور نیز تاکید کرده است.

اما طالبان در حالی «مراسم آغاز سال تعلیمی جدید» را برگزار کرده‌اند که وزیر معارف، معاون رییس وزیران، سرپرست اداره امتحانات و دیگر مقام‌های آنان در این نشست، هیچ حرفی در مورد «آموزش دختران و بازگشایی مکاتب به روی دخترانی بالاتر از صنف ششم» به زبان نیاوردند.

در سوی دیگر، دخترانی که سال گذشته صنف ششم بوده‌اند، با سپری کردن موفقانه آزمون نهایی سال تعلیمی؛ اما از ورود به صنف هفتم از سوی طالبان منع می‌شوند.

خانواده‌های داختران دانش‌آموز و دانش‌جو در کشور، بارها با انتقاد از «سیاست منع آموزش و تحصیل دختران از سوی طالبان گفته‌اند که هرگونه پوشش که لازم باشد را دختران آنان رعایت خواهند کرد؛ اما طالبان تا اکنون هیچ تغییری در این ساسیت شان نیاورده‌اند.

جهان به‌شمول دبیرکل سازمان ملل متحد، این سیاست طالبان را بارها محکوم و آن را «نقض آشکار حقوق‌بشر» خوانده‌‌اند و هم‌چنان افغانستانِِ زیر اداره طالبان را «نمونه بزرگ نقض حقوق‌بشری» در جهان دانسته‌اند.

اما امروز که سال جدید تعلیمی در کشور آغاز شده است، طالبان هم‌چنان هیچ حرفی در مورد این روی‌کرد شان (سیاست منع آموزش دختران و بازگشایی مکاتب و دانشگاه به روی آنان) به زبان نیاوردند.

در عین حال و در تازه‌ترین مورد، معاون سخن‌گوی وزارت خارجه امریکا در نشست خبری دیروزش با تاکید گفته است که آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان، برای به رسمیت‌شناسی بین‌المللی طالبان«حیاتی» است.