افغانستان

وزارت خارجه امریکا: نمی‌خواهیم افغانستان «پناهگاه امن برای تروریزم» باشد

معاون سخن‌گوی وزارت خارجه امریکا در نشست خبریِ گفته است که ایالات متحده نمی‌خواهد افغانستان «پناهگاه امن برای تروریزم» باشد.

ودانت پتل، معاون سخن‌گوی وزارت خارجه ایالات متحده در نشست خبری دیروزش در واشنگتن، بار دیگر با اشاره به تنش‌های اخیر میان طالبان و نیروهای پاکستانی گفته است که امریکا با پاکستان در زمینه مبارزه علیه تروریزم همکاری می‌کند.

پتل افزود: «ما اکنون به طور منظم با پاکستان در مبارزه علیه هراس‌افگنی، به‌شمول مشاوره‌های مهم درگیر هستیم».

ودانت پتل در این نشست خبری هم‌چنان گفته است که «رفتار منصفانه با زنان و دختران» هم‌چنان یکی از بالاترین اولویت‌های ایالات متحده در سیاست‌های مربوط به افغانستان است.

معاون سخن‌گوی وزارت خارجه امریکا بار دیگر تاکید کرده است که «حقوق زنان و دختران» در افغانستان، برای به رسمیت‌شناسی طالبان «حیاتی» است.

او می‌افزاید که اگر طالبان خواهان به رسمیت‌شناسی بین‌المللی هستند، باید حقوق زنان و دختران در کشور را «مهم» بپندارند.

پتل در این نشست خبری در پاسخ به پرسشی گفته است که امسال (۱۴۰۳) هم‌چنان سال دیگری است که دختران و زنان از تحصیل و آموزش از سوی طالبان محروم می‌شوند.

او می‌گوید که منع تحصیل و آموزش زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان، «دل‌خراش و ناراحت‌کننده» است.

این در حالی است که طالبان با آغاز بهار و شروع سال تعلیمی جدید در کشور، تا اکنون هیچ‌گونه اظهار نظری در مورد بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان در افغانستان نداشته‌اند.