افغانستان

سازمان ملل متحد تاج‌الدین اویوالی را همچون نماینده جدید یونیسف در افغانستان گماشت

سازمان ملل متحد تاج‌الدین اویوالی که شهروند نایجیریا است را همچون نماینده تازه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) برای افغانستان گماشته است.

یونیسف در خبرنامه‌ای در اکس افزود: «ما از دکتر تاج‌الدین اویوالی به عنوان نماینده جدید یونیسف در افغانستان استقبال می کنیم.»

آقای اویوالی با استقبال از این تصمیم گفته است: «مشتاقانه منتظر ادامه تلاش‌های اختصاصی تیم ما برای پیشبرد حقوق و رفاه دختران و پسران در سراسر کشور (افغانستان) هستم.»

براساس معلومات یونیسف، آقای تاج‌الدین اویوالی، سند دکترا از دانشگاه لاگوس نایجیریا دارد و پیش از این در سمت‌های مدیر اجرایی یونیسف در دفتر مرکزی این نهاد در نیویارک و معاون نماینده در پاکستان و نماینده این نهاد در زمبابوی و کانگو ایفای وظیفه کرده است.