ورزش

افغانستان در بازی ۲۰ آوره کرکت ایرلند را شکست داد

تیم ملی کرکت افغانستان در بازی ۲۰ آوره کرکت در مقابل ایرلند با تفاوت ۱۰ دوش به پیروزی دست یافت.

تیم ملی کریکت افغانستان در این بازی با از دست‌دادن ۹ «ویکت» برای تیم ملی کرکت ایرلند ۱۵۳ دوش هدف تعیین کرد اما ایرلند را در ۱۴۲ دوش متوقف کرد.

در این بازی محمد نبی با به دست آوردن ۵۹ دوش سهم برتری در پیروزی افغانستان داشت. راشد خان نیز توانست چهار بازیکن ایرلند را در این بازی از میدان بیرون کند.