بازرگانی

برخی از باشندگان کابل از افزایش بانکنوت‌های فرسوده نگران هستند

برخی از باشندگان پایتخت می‌گویند که در بازارهای کابل، بانکنوت‌های پنجاه و صد افغانیگی بیشتر از دیگر بانکنوت‌ها فرسوده شده‌اند و داد و ستد را به چالش کشیده اند.

اما بانک مرکزی زیر اداره طالبان آمار داده است که در یک سال گذشته، نزدیک به ۵ میلیارد افغانی بانکنوت فرسوده را به آتش کشیده است.
باشندگان می‌گویند که ین بانکنوت‌های فرسوده آنان را در خرید و فروش به چالش کشیده است. پایتخت نشینان می‌گویند که شمار این بانکنوت‌ها در بازارها افزایش یافته است.

شماری از باشندگان کابل تاکید می‌ورزند که بانکنوت‌های کهنه بر خریدار و کاروبار جنجال آفریده است و بانک مرکزی باید بانکنوت‌های جدید را در اختیار مردم قرار دهد.

جمال الدین، یک باشنده کابل به آمو گفت: «با این پول ما به تانک تیل می‌رویم، تیل نمی‌اندازد؛ به دکاندار می‌رویم، سوادا نمی‌دهد و بلاخره ما با این پول‌ها چه کار کنیم.»

یصل، باشنده کابل درباره مشکلات ناشی از بانکنوت‌های فرسوده گفت: «پول‌های که در بازار است؛ بسیار فرسوده و کهنه شده‌‍است. هم ما به جنجال هستیم هم مردم.»
بانک مرکزی زیر اداره طالبان اعلام کرده است که در یک سال گذشته، نزدیک به ۵ میلیارد افغانی بانکنوت فرسوده را به آتش کشیده است؛ اما شماری از باشندگان کابل از افزایش این بانکنوت‌ها در بازارها نگران هستند.
اما باشندگان کابل می‌گویند که بیشتر پول‌های که در گردش است، فرسوده شده‌اند.

عبدالله، باشنده کابل در این باره گفت: «پیسه‌های کهنه در بازار زیاد است. خصوصاَ صد و پنجاه افغانیگی. تقریباَ نود درصد آن کهنه شده. قابل [استفاده] نیست. مردم به عذاب است، ما به عذاب هستیم. این‌ها باید تبدیل شود. مردم واقعَ مشکل دارند.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی، استفاده بیش از حد از پول فزیکی و نبود ماشین‌های خودکار را ازعوامل مهم کهنه شدن بانکنوت‌های کشور می‌دانند.

پس از به قدرت رسیدن طالبان، نخستین محموله بانکنوت‌های جدید در ماه عقرب سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی که در پولند چاپ شده بود؛ به کابل رسید.
طالبان مقدار بانکنوت‌های چاپ شده را اعلام نکرده‌اند؛ اما از توزیع بانکنوت‌ها همواره سخن زده‌اند.