افغانستان

سخنگوی طالبان از یوناما خواست که روابط آنان را با جهان «تحکیم» ببخشد

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در پیوند به تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که یوناما می‌تواند روابط طالبان را با جهان «تحکیم» ببخشد.

ذبیح مجاهد در یک نوارصوتی که آن را تلویزیون ملی تحت اداره طالبان امروز (شنبه ۲۶ دلو) منتشر کرد، تمدید ماموریت یک‌ساله یوناما را به «خیر افغانستان» زیر اداره آنان خواند و افزود که حاکمیت طالبان نیاز به ارتباط با کشورها و سازمان‌ها دارد و یوناما می‌تواند در این راستا نقش موثر ایفا کند.

مجاهد می‌گویند: «یوناما باید نمایند‌گی خوب بکند؛ پیش‌رفت‌ها، دست‌آوردها و امنیت افغانستان (آن‌چه که او ادعا می‌کند) را به دنیا انعکاس بدهد. یک اطمینان کلی را به کشورهایی که {از آدرس افغانستان} نگران هستند، به وجود بیاورد و در راستای دیپلوماسی، وظیفه خود را انجام دهد».

او بی‌‌آن‌که به موضوعی اشاره کند، در این نوارصوتی گفته است: «مسائل که باقی مانده از طریق گفت‌وگو حل می‌شود».

سخنگوی طالبان هم‌چنان خواهان واگذاری کرسی نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل به نماینده طالبان، آزادی پول‌های منجمدشده و عدم استفاده از اعمال فشارها علیه طالبان شده است.

ذبیح الله مجاهد هم‌چنان با بیان این‌که طالبان خواهان روابط خوب با سازمان ملل و تمام کشورها هستند، می‌افزاید: «کشورهای که با ما در تماس نیستند، باید از این فرصت استفاده کنند و یوناما می‌تواند در زمینه نقش خوبی داشته باشد».

این در حالی است که پیش از این انتونیو گوترش، دیبرکل سازمان ملل متحد گفته است که افغانستانِ زیر اداره طالبان، «بزرگ‌ترین نمونه نقض حقوق‌بشر؛ به‌ویژه حقوق زنان» در جهان است.