ورزش

تیم ملی کریکت افغانستان در برابر ایرلند باخت

تیم ملی کریکت افغانستان در نخستین بازی‌های ۲۰‌ آوره، با تفاوت ۳۸ دوش در برابر ایرلند شکست خورد.

در این بازی ۲۰‌ آوره، بازی‌کنان تیم کریکت ایرلند تواستند ۱۵۰ دوش برای بازیکنان افغانستان، هدف تعیین کنند.

این بازی دیشب در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شد.

در این بازی هری تکتور، بازی‌کن ایرلندی توانست به تنهایی ۵۶ امتیاز را کسب کند.

تیم ملی کریکت افغانستان در این بازی ۲۰ آوره، توانست از ۱۴۹ دوش تعیین شده از سوی تیم ایرلند، ۱۱۱ امتیاز را به دست بیارود.