جنوب آسیا

پاکستان هرگونه نزدیکی با هند را «تاسف‌بار» خواند

وزارت خارجه پاکستان در ارزیابی خود در مورد چالش‌های سیاست خارجی به شمول روابط با هند، به دولت جدید این کشور گفته است که «هرگونه نزدیکی میان پاکستان و هند تاسف‌بار» است.

شهباز شریف، پس از تشکیل کابینه جدید و عهده‌گرفتن سمت نخست‌وزیری در پاکستان، از ادارات و وزارت‌خانه‌های مختلف این کشور خواسته است که گزارش‌های و نظرات شان را در رابطه به وضعیت و امور محوله شان، ارائه کنند.

بربنیاد گزارش اکسپرس تربیون، در این ارزیابی وزارت خارجه پاکستان از سیاست خارجی این کشور، آمده است که در آینده هیچ پیش‌رفتی در روابط میان هند و پاکستان وجود ندارد یا «بسیار کم» است.

در این ارزیابی هم‌چنان گفته شده است که هند «به شدت» سیاست به انزوا کشاندن پاکستان را دنبال می‌کند.

بر بنیاد این گزارش، پاکستان هند را به نقض توافق‌نامه آزمایش «آگنی ۵» متهم کرده است.

وزارت خارجه پاکستان در این ارزیابی ادعا کرده است که هند تحت رهبری حزب بهاراتیا جاناتا (BJP)، سیاست «هندوتوا» (هندوسازی خالص دولت) را دنبال می‌کند و نرندرا مودی، نخست‌وزیر هند در حال انجام اقدامات عملی برای تبدیل ساختن هند به یک «دولت هندو» خالص است.

در عین حال، وزارت خارجه پاکستان با ابراز امیدواری گفته است که پس از انتخابات تا دو ماه آینده در این کشور، ممکن وضعیت در هند تغییر کند.

این در حالی است که شهباز شریف، نخست‌وزیر جدید پاکستان «پس از گذشت دو روز»، به پیام تبریکی از سوی نرندرا مودی، نخست‌وزیر هند و آن‌هم گفته می‌شود به شکل کوتاه و مختصر پاسخ داده است.