افغانستان

شورای امنیت ملل متحد ماموریت یوناما در افغانستان را تا یک سال دیگر تمدید کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز (جمعه) در نشستی گفته است که این سازمان ماموریت دفتر هئیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان را تمدید کرده است.

این سازمان گفته است پیش نویس قطعنامه‌ای را برای تمدید مأموریت کمک‌های سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) برای یک سال دیگر تا ۱۷ مارچ ۲۰۲۵ تصویب کرده است.

یوناما از سال ۲۰۰۲ به درخواست دولت وقت افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل با هدف کمک به دولت و مردم این کشور برای برقراری صلح تشکیل و به فعالیت آغاز کرده است.

حال پس از حضور بیش دو دهه از این نهاد بین‌المللی در افغانستان شماری از فعالان زن می‌گویند که یوناما در طول فعالیت به ویژه طی دونیم سال گذشته با حضور در این کشور زیر اداره طالبان تنها گزارش‌دهی کرده و باعث ایجاد تغییری در وضعیت نشده است.

با این وجود طالبان محدودیت کار بر زنان افغانستان در یوناما را نیز به اجرا گذاشته‌اند. همزمان با این، این سازمان از تهدیدهای امنیتی هم فارغ نبوده است.