افغانستان

فارین افیرز: ایالات متحده نمی‌تواند طالبان را منزوی کند

عکس از رویترز.

مجله امریکا «فارین افیرز» در مطلبی با اشاره به روابط چین با طالبان در افغانستان گفته است که ایالات متحده نمی‌تواند طالبان را منزوی کند.

به نوشته این مجله، عدم شناسایی دیگر یک «ابزار معتبر نیست» و اگر ایالات متحده به دنبال تأثیرگذاری بر رفتار طالبان است، باید راه‌های دیگری برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود بیابد.

در مطلب آمده است که دولت بایدن روشن کرده است که هدفش استفاده از تهدید انزوای دیپلماتیک برای ترغیب طالبان به بهبود رفتارشان در سه زمینه اصلی (احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان. سرکوب فعالیت‌های تروریستی در خاک افغانستان و ایجاد حکومتی فراگیرتر) است.

بر اساس این مطلب، حال پس از حضور دو سال و نیم از حکومت طالبان، ایالات متحده چیز زیادی برای نشان دادن این رویکرد ندارد.

فارین افیرز در ادامه نگاشته است که رویکرد ایالات متحده همچنان با مشکل مواجه است، زیرا تعداد فزاینده‌ای از دولت‌ها، مانند دولت چین، با طالبان به عنوان یک «رژیم منحوس» رفتار نمی‌کنند.

این مجله افزوده است: «حتا اگر مقام‌های ایالات متحده اصرار داشته باشند که واشنگتن افغانستان را به عنوان کانون اصلی رقابت ژئوپلیتیکی در نظر نمی‌گیرد اما از اوایل سال ۲۰۲۴، تقریباً همه کشورهای منطقه روابط خود را با طالبان عادی کرده‌اند. با وجود نگرانی‌های مشترک در مورد ثبات افغانستان و احتمال تأثیرات آن به مرزهای آن‌ها‌ مخالفان ایالات متحده مانند چین، ایران و روسیه نیز ممکن است انگیزه رقابت استراتژیک با ایالات متحده باشند.»