صحت

آزمون شورای عالی طبی بی‌حضور دختران در کابل برگزار شد

آزمون شورای عالی طبی بی‌حضور دختران با اشتراک ۴ هزار تن از فارغان رشته‌های طبی از سراسر افغانستان؛ به روز جمعه (۲۵حوت)، در کابل برگزار شد.

اداره ملی امتحانات افغانستان زیر اداره طالبان، گفته است که سومین دور این آزمون به روز جمعه در دانشگاه کابل؛ برگزار شد.

از سویی‌هم، شماری از دختران که از رشته‌های طبی فارغ شده‌اند، از سیاست‌های طالبان در برابر زنان انتقاد کرده و تاکید می‌ورزند که طالبان برای بار سوم آنان را از حضور در آزمون شورای عالی طبی منع کردند.

مژده فارغ دانشکده طب هرات، می‌گوید که قربانی سیاست‌های طالبان در برابر زنان و دختران شده است.

وی می‌افزاید که هفت سال در رشته طب معالجوی دانشگاه هرات تحصیل کرد؛ اما اکنون دو سال است که طالبان او و هزاران دختر دیگر را از اشتراک در آموزن شورای عالی طبی یا «اکزت اکزم» محروم کرده‌اند.

مژده می‌گوید: «متاسفانه ما امروز خبر شدیم که دور سوم امتحان اکزیت را هم گرفته‌اند و به دختران هیچ چانس نه دادند. به هرجایی که بخاطر کار ما به هرکلینک مراجعه می‌کنیم، از ما سند امتحان اکزیت می‌خواهد که متاسفانه ما نداریم.»

در آزمون روز جمعه، همه اشتراک‌کنندگان مردان بودند و طالبان هیچ دختری را به این آزمون راه ندادند.

شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که طالبان با این کار شان، میزان مرگ و میر مادران را افزایش خواهند داد.

مولوده توانا، فعال حقوق زن در این باره به آمو گفت: «با توجه به بافت‌های فرهنگی و سنت شکننده که افغانستان دارد. اگر در خصوص سکتور صحت افغانستان توجه نشود؛ متاسفانه آما مرگ‌ومیر زنا و مادران افزایش پیدا می‌کند.»

شماری از زنان و دختران می‌گویند که محرومیت دختران از اشتراک در آزمون شورای عالی طبی، و منع پزشکان مرد از اجرای آزمایش‌های پزشکی برای تشخیص و درمان زنان از سوی طالبان، فشار بسیاری به بخش بهداشت افغانستان وارد کرده و روستا نشینان به ویژه زنان را با کم‌بود پزشک زن روبه‌رو کرده است.

شماری از روستانشینان از کم‌بود پزشک زن در روستاهایشان شکایت دارند و تاکید می‌ورزند که برای درمان‌شان ناگذیرند به مرکز شهر بیایند.

لیلا، باشنده دیگر بادغیس درباره چالش‌هایش به آمو اینچنین گفت: «به کلینیک که آمدیم، کلینیک درست نیست. اصلاَ آدم نمی‌فهمد. امروز ده الی بیست مریض به شهر رفت.»

پیش از این وزارت صحت عامه طالبان گفته بود که از میان ۴۰۰ولسوالی تنها در ۹۰ ولسوالی کیلینیک‌های فعال وجود دارند و در ۳۱۰ ولسوالی دیگر متخصص زن وجود ندارد.