افغانستان زنان

مسیح علی‌نژاد: اقدام عملی برای تعقیب «تبعیض نژادی» باید از اولویت‌های جهان باشد

مسیح علی‌نژاد فعال حقوق بشر از ایران با راه‌اندازی کارزاری در شبکه اجتماعی اکس برای به‌رسمیت‌شناسی «آپارتاید جنسیتی» گفته است اقدام عملی برای تعقیب «تبعیض نژادی آپارتاید» باید از اولویت‌های جهان آزاد باشد.

خانم علی‌نژاد افزوده است: «ما از جهان دعوت می‌کنیم تا به شهادت‌های ما، افشای خشونت سیستماتیک علیه زنان گوش دهند و بر اساس شهادت‌های زنان، رژیم اسلامی در ایران و طالبان را به عنوان عاملان آپارتاید جنسیتی بشناسند.»

این فعال حقوق بشر ایرانی با اشاره به ده‌ها نوار تصویری از زنان و قربان‌یان خشونت دولت ایران تاکید کرده این داستان زنان در ایران و افغانستان است که زیر «سایه طالبان و رژیم اسلامی» در ایران زندگی می‌‌کنند.

به گفته او، زنان در ایران و افغانستان صرفاً سرکوب نمی‌شوند، بلکه تحت یک چارچوب حقوقی، اقتصادی و اجتماعی تبعیض‌آمیز پیچیده‌ای هستند که برای اطمینان از بندگی مداوم آن‌ها در برابر هوس‌ها و خیال‌پردازی‌های دیکتاتوری مذهبی طراحی شده است که آن یک نام دارد «آپارتاید جنسیتی» و باید کاملاً از بین برود.

مسیح علی‌نژاد با اظهار این‌که دولت ایران و حکومت طالبان در حال حاضر زنان را به «بردگی» می‌گیرند تصریح کرد زنان با مردان برابرند و باید از آزادی‌های قانونی و فرصت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک‌سان برخوردار باشند.

او مدعی شده است که زنان جهان علیه «آپارتاید جنسیتی« و برای تدوین آن به عنوان «جنایت علیه بشریت» متحد هستند.

به باور این فعال حقوق بشر، «آپارتاید جنسیتی» یک «واقعیت تلخ» است که باید پایان یابد.