افغانستان

روزشماری دختران برای بازگشایی مکاتب در سال تعلیمی جدید

کم‌تر از پنج روز به آغاز سال تعلیمی جدید مانده است، اما تاکنون روشن نیست که طالبان مکتب‌ها را به روی دانش‌آموزان دختر (بالاتر از صنف ششم) باز خواهند کرد یا خیر؟
شماری از دانش‌آموزان دختر می‌گویند که در سال آموزشی جدید، نباید از حق بنیادی خود محروم شوند.

از سویی‌هم، وزیر امنیت اجتماعی فنلند در شصت‌و‌هشتمین نشست «کمیسیون مقام زن» گفته است که آموزش برای آینده نسل‌های دختران افغانستان حیاتی است.

مریم صنف ششم را در سال تعلیمی ۱۴۰۲ به پایان رساند.

وی می‌گوید هر لحظه در انتظار است تا خبر بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم را بشنود.

مریم می‌گوید اگر طالبان در سال جدید تعلیمی نیز مکتب‌ها را به روی دختران بازگشایی نکنند؛ وی و هزاران دختر دیگر از آموزش باز خواهند ماند.

مریم به آمو گفت: «من می‌خواستم که خودرا در صنف شش ناکام کنم تا بتوانم به آموزش خود ادامه دهم؛ ما واقعاً جگرخون شدیم که دروازه‌های مکتب به روی ما بسته شد.»

اگر طالبان در سال تعلیمی جدید مکتب‌ها را به روی دختران بازگشایی نکنند؛ هزاران دختری که در سال پار تعلیمی صنف ششم را به پایان رسانده‌اند به جمع دخترانی خواهند پیوست که سه سال است از مکتب و آموزش محروم شده‌اند. محرومیتی که دختران را به ستوه آورده.

آیت، دانش‌آموز دختر در برابر مقام‌های طالبان در هرات این‌گونه از آنان انتقاد می‌کند: «چرا دختران نمی‌توانند درس بخوانند. ما همرای معینان و کسانی زیاد مصاحبه کردیم؛ ولی وقتیکه ما سوال کردیم؛ آنان فقط خنده کردند و بس. جواب اصلی را به ما ندادند. لطفاً جواب اصلی دختران را بدهید. دختران چه گناه دارد که نباید درس بخوانند. آیا دختران از پسرها کدام کمی دارد. اگر کمی دارند بگویند که ما… ولی لطفاً دروازه مکاتب را روی دختران باز کنید».

شماری از دانش‌آموزان دختر از سیاست‌های طالبان در برابر آموزش دختران انتقاد کرده و تاکید می‌ورزند که آموزش حق بنیادی‌شان است و باید در سال آموزشی جدید به محرومیت‌شان پایان داده شود.

مینه نیز یکی از این دانش‌آموزان است که در این رابطه می‌گوید: «ما دختران همچنان اجازه رفتن به مکتب نداریم و از این بابت بسیار نگران هستیم. دو سال می‌شود ما در شرایط روح و روانی بسیار سخت قرار داریم. مقام‌های امنیتی هم بارها بارها وعده دادند که مکتب‌های دختران بعد از یک طرزالعمل باز می‌شود؛ ولی متاسفانه تاحال کدام طرزالعمل نساخته‌اند».

به تازگی وزیر امنیت اجتماعی فنلند نیز در شصت‌وهشتمین نشستی که زیر نام «کمیسیون مقام زن» در ملل متحد برگزار شده بود، بر آموزش دختران در افغانستان تاکید کرده و گفته است که آموزش برای آینده نسل‌های دختران افغانستان حیاتی است.

بیش از ۹۰۵ روز است که طالبان دختران بالاتر از صنفف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده‌اند.