افغانستان

شماری از شهروندان افغانستان و پاکستان در مقابل اقامتگاه نخست وزیر ایالتی هند اعتراض کردند

شماری از شهروندان افغانستان و پاکستان مقیم در هند، امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ حوت) در مقابل محل اقامت آرویند کجریوال نخست وزیر ایالتی هند در پیوند به اظهارات اخیرش مبنی بر قانون تعدیل شهروندی- دست به اعتراض گسترده زدند.

این معترضان با سردادن شعار‌های «کجریوال عذرخواهی کن» و «کجریوال شرمنده»، نارضایتی خود را ابراز کردند و موضع کجریوال در قبال قانون را بحث‌برانگیز خواندند.

با این حال، یکی از این معترضان به شبکه تلویزیونی «AN» گفت: «فقط ما می‌دانیم که در پاکستان چه چیزی را تحمل کرده‌ایم. کجریوال نمی‌فهمد. اگر ما تابعیت بگیریم چرا حسادت می کند».

در همین حال، یکی دیگر از این معترضان نیز افزود: «کجریوال کار ما را دیده است، همه سختی‌های ما را شاهد بوده و ما میخواهیم به او بگوییم ما دزد نیستیم. ما در سیزده سال گذشته سخت کار کرده ایم و هیچ اشتباهی انجام نداده ایم. رسانه ها این را می بینند، مردم و ملت این را می بینند و دولت مرکزی هم این را می بیند. ما خواستار حقوق خود و عذرخواهی کجریوال بابت اظهاراتش هستیم».