افغانستان

پارلمان اروپا قطع‌نامه‌ای را در باره حقوق بشر در افغانستان تصویب کرد

پارلمان اروپا امروز (پنجشنبه) قطعنامه‌ای را در باره حقوق بشر در افغانستان تصویب کرد.

بر بنیاد بیانیه این پارلمان، این قطعنامه با ۵۱۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲۴ رأی ممتنع به تصویب رسیده است.

نمایندگان پارلمان اروپا در این بیانیه گفته‌اند که به شدت نگران بحران بشردوستانه و حقوق بشر در محیط سرکوب‌گر در افغانستان از جمله اعدام در ملاء عام و خشونت علیه زنان این کشور هستند.

به گفته آنان، طالبان سیستم قضایی را از بین برده‌اند، به قضات دستور داده‌اند تا قوانین شریعت را به طور کامل اجرا کنند و «عملاً» زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کرده‌اند.

یا این حال در این بیانیه از طالبان خواسته شده است تا فوراً مشارکت کامل و برابر زنان و دختران را در زندگی عمومی، به‌ویژه دسترسی به آموزش و کار، احیا کنند در غیر آن این اقدام‌ها به «آزار جنسی و آپارتاید جنسیتی» تبدیل می‌شود.

همچنین این نمایندگان از طالبان خواهان توقف فوری «مجازات اعدام را لغو کنند و اعدام‌های محضر عام، آزار و اذیت وحشیانه و سیاست‌های تبعیض‌آمیز به‌ویژه علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز شدند.»

پارلمان اروپا تصریح کرده است که هرگونه تعامل این اتحادیه با طالبان تنها تحت شرایط سخت تعیین شده توسط شورا و مطابق با توصیه‌های و گفته‌های ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد می‌تواند ادامه یابد.

براساس این بیانیه، پارلمان اروپا «از فراخوان جامعه مدنی افغانستان برای پاسخگویی به مقام‌های بالفعل برای جنایات خود، به ویژه از طریق تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی با ایجاد یک مکانیزم مستقل تحقیقی سازمان ملل متحد، و با گسترش اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا، حمایت می کند.»