جهان

همزمان با تدابیر شدید امنیتی هزاران کشاورز در دهلی نو دست به اعتراض زدند

در حالی که تا انتخابات سراسری هند چند هفته‌ای بیش نمانده است، هزاران کشاورز امروز (پنجشنبه) در دهلی نو پایتخت هند دست به اعتراض زدند و از دولت خواستار بالا بردن قیمت محصولات کشاورزی شان شدند.

اکثر معترضان کشاورزانی هستند که از ایالت شمالی پنجاب آمده و تجمعی عمدتاً مسالمت آمیز را در میدان رملیلا در شهر دهلی نو برگزار کردند.

این اعتراض، بخشی از راهپیمایی «دهلی چلو» یا «بیا دهلی برویم» است که ماه گذشته آغاز شد و هدف از آن افزایش قیمت محصولات کشاورزان است.

این اعتراض‌‌کنندگان پیش از آن‌که دست به راهپیمایی بیشتر بزند، در حدود ۲۰۰ کیلومتری شمال پایتخت با گاز اشک آور و موترهای آب پاش پولیس روبرو شدند.

در منطقه نویدا موانع و حضور گسترده پولیس، از جمله افسران با تجهیزات ضد شورش، منجر به ازدحام ترافیکی در مسیر شهر دهلی شد.