افغانستان

گزارش‌گران بدون‌مرز از رهبر طالبان خواست «اقدام‌های سرکوب‌گرایانه» علیه خبرنگاران زن را متوقف کند

نهاد گزارش‌گران بدون مرز با ابرازنگرانی از وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران؛ به‌ویژه خبرنگاران زن گفته است که طالبان محدودیت‌های جدید بر خبرنگاران زن، دست‌رسی زنان به رسانه‌های صوتی و تصویری و هم‌چنان تصویربرداری برای تلویزیون‌ها وضع کرده‌اند.

این نهاد با اشاره به اعمال محدودیت‌های تازه بر خبرنگاران زن در افغانستان، از رهبر طالبان خواسته است که به اقدام‌های سخت‌گیرانه پایان دهد.

گزارش‌گران بدون مرز در خبرنامه‌ای افزوده است که محدودیت‌های سرکوب گرایانه بر مردم افغانستان شدت گرفته و این محدودیت‌ها به طوری خاص، «دست‌رسی زنان به رسانه‌ها یا به حیث خبرنگار و یاهم به حیث مخاطب» را هدف قرار داده است.

در این خبرنامه آمده است که شیرین آخند، والی طالبان در قندهار تصویربرداری از مقام‌های محلی را منع کرده‌ و فرمانده پولیس طالبان در خوست نیز تماس گرفتن زنان و دختران با رسانه‌های صوتی و تصویری را منع کرده است.

در این خبرنامه هم‌چنان آمده است که وزیر نهاد به نام امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نحوه پوشش لباس برای خبرنگاران زن را سخت‌گیرانه ساخته و از آنان خواسته است که صورت شان را با چادر سیاه بپوشانند و تنها چشم‌های‌شان معلوم شود؛ در غیر آن، از وظیفه «منع» خواهند شد.

بخش جنوب آسیا این نهاد گفته است: «خاموش ساختن شنوندگان و بینندگان زن در خوست، منع تصویربرداری در قندهار و دستورات سخت‌گیرانه لباس برای زنان خبرنگار، نشانه‌های نگران‌کننده از «تفکر» سخت‌گیرانه طالبان است که زنان خبرنگار را به گونه ویژه، هدف قرار داده است».

این نهاد گفته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان، محدودیت‌های پی‌هم علیه خبرنگاران، آزادی بیان در این کشور را شدیداً آسیب زده است.

این نهاد هم‌چنان گفته که افغانستان از میان ۱۸۰ کشور در جهان، در «ارزیابی جهانی آزادی بیان» این نهاد در سال ۲۰۲۳، در رده ۱۵۲ قرار گرفته است.