افغانستان

نمایندگان جامعه اهل تشیع پیشنهادهای شان را به طالبان ارائه کردند

شماری از نمایندگان جامعه اهل تشیع به شمول محمد حسین عالمی بلخی، محمد اکبری و نعمت الله غفاری در دیداری با عبدالکبیر معاون ریاست وزیران طالبان پیشنهادهای خود را به گونه کتبی با وی شریک ساختند.

در اعلامیه ارگ زیر اداره طالبان آمده است که عبدالکبیر در این دیدار گفته است که اداره آنان در برابر همه اقوام «مسئولیت یکسان» دارد.

به گفته اعلامیه، او به این نمایندگان اطمینان داده است که «بالای پیشنهادهای آنان غور خواهد شد».

طالبان در این اعلامیه در باره جزئیات این پیشنهادها چیزی نگفته‌اند.

این در حالی است که طالبان بیش از یک سال پیش تعطیلی روز عاشورا را از تقویم افغانستان حذف کردند. این اقدام در آن زمان با انتقاد تند شهروندان کشور به ویژه جامعه شیعیان روبه رو شد.