افغانستان

سازمان پیمان امنیت جمعی «طرح تحکیم مرزهایش با افغانستان» را اجرا می‌کند

یمانگلی تاسماگمبتوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی گفته است که درنظر دارد در ماه جولای سال جاری، طرح «تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان» را اجرا کند.

دبیرکل این پیمان در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه گفته است که پیش‌نویس این طرح، از سوی شورای دايمی این پیمان تایید و به کشورهای عضو ارائه شده است.

تاسماگمبتوف هم‌چنان افزوده است: «اراده سیاسی تاجیکستان و قرغیزستان که مقیاس تهدیدهای ناشی از افغانستان را درک می‌کنند، برای اجرای این طرح مهم است».

پیش از این وزارت خارجه تاجیکستان نیز گفته بود که طرح تقویت مرزهایش با افغانستان را به شورای دایمی سازمان پیمان امنیت جمعی ارائه کرده است و امیدوار است که از سوی این سازمان تایید شود.

در این میان، طالبان بارها گفته‌اند که هیچ تهدیدی از افغانستان متوجه کشورهای همسایه، منطقه و جهان نیست و به هیچ گروه اجازه فعالیت علیه منافع دیگران را در افغانستان نمی‌دهند.

اما تاجیکستان که عضو این پیمان است، بارها از تهدیدات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های هراس‌افگن در داخل خاک افغانستانِ زیر اداره طالبان، ابراز نگرانی کرده است.

دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی هم‌چنان افزوده است که بحث «نهایی‌کردن» این طرح در سطح وزرای کشورهای عضو و نهادهای مرتبط با این سازمان، پیش از این و در هفته‌های گذشته انجام شده است.

او در این مصاحبه هم‌چنان گفته است که سازمان پیمان امنیت جمعی، در این زمینه نتایج کار خود را در شش ماه اول سال جاری ارائه خواهد کرد.