افغانستان

نمایندگان طالبان در مورد معادن، نفت و استخراج زغال سنگ با مقام‌های ازبیکستانی گفتگو کردند

شماری از مقام‌های طالبان از جمله نمایندگان وزارت‌های معادن و پترولیم، صنعت و تجارت، شرکت برشنا، اداره خط آهن افغانستان و اتاق تجارت و سرمایه گذاری امروز یا هئیتی ازبیکستان در مورد معادن، نفت و استخراج زغال سنگ گفتگو کردند.

ارگ طالبان در خبرنامه‌ای افزوده است که نمایندگان و مشاوران معادن، تجارت و برق ازبیکستان امروز در ترکیب هیئتی به رهبری بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبیکستان به افغانستان سفر کردند.

طالبان گفته‌اند که مقام‌های آنان با هئیتی ازبیکستانی علاوه بر مسایل اقتصادی و ترانزیتی در زمینه‌های «بهبود امور بین وزارتی» میان دو طرف بحث شده است.

مقام‌های ازبیکستانی به رهبری بختیار سعیدوف وزیر خارجه این کشور پیش از این نیز با حسن آخند، رییس وزیران طالبان، عبدالغنی برادر معاون ریاست وزیران طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان دیدار کرده‌اند.