افغانستان

طالبان از رسانه‌ها در ارزگان خواستند معلومات کارمندان شان را در ریاست اطلاعات و فرهنگ آنان ثبت کنند

ولی قریشی رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ارزگان برای رسانه‌ها در این ولایت دستور داده است که معلومات کارمندان شان را با ریاست اطلاعات و فرهنگ آنان شریک ساخته و در صورت تغییر و تبدیل این کارمندان به این ریاست اطلاع داده شود.

رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ارزگان و راز محمد ضمیر آمر اطلاعات آنان در این ولایت امروز در بررسی شماری از رسانه‌ها در ارزگان مسئولان به رسانه‌ها گفته‌اند که نشرات آنان باید به «به سود» اداره طالبان باشد.

به گفته طالبان‌، در حال حاضر یک تلویزیون خصوصی و شش رسانه خصوصی دیگر در این ولایت فعالیت دارند.