افغانستان

امیر خان متقی خواهان «تعامل مثبت» جهان با طالبان شد

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشستی با کارمندان وزارت خارجه خواهان «تعامل مثبت» سیاسی و اقتصادی جهان با طالبان شده است.

سرپرست وزارت خارجه طالبان تاکید می ورزد که ثبات افغانستان به ثبات منطقه و جهان پیوند دارد و از جهان می‌خواهد که با آنان وارد تعامل شود.

در همین حال شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که جهان هنگامی با طالبان وارد تعامل شود که طالبان به حقوق بشر به ویژه حقوق و آزادی های زنان و دختران حرمت بگذارند.

ترنم سعیدی فعال حقوق زن می‌گوید: «طالبان با بیشتر از پنجاه فرمان زنان را از اجتماع افغانستان حذف کردند. طالبان با چنین کارنامه‌ی سیاهی در عملکرد شان در طول این دو سال و هفت ماه چگونه می‌توانند چنین توقع نابجایی را از جامعه جهانی بخواهند. جامعه‌ جهانی، سازمان ملل و تمامی ارگان‌های دخیل در موارد افغانستان باید این موضوع را بدانند که هر‌ گونه اقدامی به سمت مشروعیت دهی طالبان یک خیانت بزرگ در حق مردم افغانستان، مخصوصا در حق زنان و دختران افغانستان است.»

مینه رفیق فعال حقوق بشر در این مورد افزود: «طالبان زنان و اقلیت ها را به بهانه‌های مختلف در خانه‌ها حبس کردند. قتل می‌کنند، تجاوز می‌کنند، در وقت داد‌خواهی زندانی می‌کنند. کدام حصه کار‌های شان معتبر است از نگاه انسانیت که به رسمیت شناخته شوند. اصلن اگر کسی فکر این را هم بکند که این گروه باید به رسمیت شناخته شود یعنی قتل، تجاوز جنسی، تجاوز اقتصادی، تجاوز روحی، ازدواج‌ زیر سن، کشتن مردم بی گناه و یکجا بودن با تروریست‌های بین المللی همه این‌ها را آیا مردم افغانستان و مردم جهان می‌خواهد؟»

از سویی هم دختران نیز خواهان رسیدگی به حقوق شان هستند.

صدیقه دانش آموز گفته است: «طالبان از جهان می‌خواهند که آن‌ها را به رسمیت بشناسند و همرای شان تعامل کنند در حالیکه نفوس نیم افغانستان را زیر پا کردند و هر ر‌وز محدودیت‌ها را برخانم‌ها بیشتر می‌کنند. ما نگران این هستیم که در صورت به رسمیت شناختن طالبان از حقوق خود محروم بمانیم و خواست ما از جامعه جهانی این است که اگر تعاملی هم صورت می‌گیرد بر اساس مشارکت کامل زنان باشد.»

رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد یک حکومت همه شمول از شرط های بنیادین جهان برای به رسمیت شناختن طالبان گفته شده است.