افغانستان

دیدار هیئت ازبیکستان با طالبان؛ طالبان می‌گویند ازبیکستان آماده است در پروژه کانال قوش تپه همکاری کند

هیئتی از ازبیکستان به رهبری بختیار سعیدوف وزیر خارجه این کشور در دیدار با حسن آخند، رییس وزیران طالبان، عبدالغنی برادر معاون ریاست وزیران طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان دیدار کرده است.

به گفته خبرنامه طالبان، این هیئت که عصمت الله ارگاشف نماینده ویژه ازبیکستان برای افغانستان نیز در آن شامل است در دیداری با امیرخان متقی گفته است که ازبیکستان «هیچ‌گاهی افغانستان را تنها نمی‌گذارد بلکه خواهان گسترش روابط با افغانستان است».

طالبان می‌گویند که هیئت ازبیکستان در دیداری با عبدالغنی برادر در باره روابط اقتصادی گفتگو کرده است.

بر بنیاد خبرنامه طالبان، به هییئت ازبیکستان اطمینان داده شده است که در زمینه تطبیق پروژه‌های اقتصادی اقدامات لازم انجام خواهند شد.

طالبان به نقل از این مقام‌ها گفته‌اند که در «آینده نزدیک» تیم مسلکی و متخصص ازبیکستان برای بررسی تخنیکی پروژه کانال قوش تپه به افغانستان سفر کند.

طالبان همچنین به نقل از وزیر خارجه ازبیکستان گفته‌اند که ازبیکستان آماده است برای «گسترش روابط سیاسی و اقتصادی» سفیر آنان را در آینده نزدیک بپذیرد.

مقام‌ها ازبیکستان تا اکنون در باره این دیدارها چیزی نگفته‌اند.