افغانستان

یک شهروند افغانستان به اتهام «تجاوز جنسی» بر یک زن در امریکا بازداشت شد

Photo Credit: Prince William County Police

رسانه‌های امریکا گزارش داده‌اند که پولیس ایالات متحده هارون حکیمی یک شهروند افغانستان را که یکی از مقام‌های حکومت پیشین کشور نیز است، به اتهام تجاوز جنسی بر یک زن در این کشور بازداشت شده‌ است.

به نقل از پولیس شهر پرنس ویلیام در ایالت ویرجینیا، یک زن ۲۷ ساله هارون حکیمی را متهم کرده که «در خانه خود بر وی تجاوز کرده است».

با این حال پولیس درج شکایت این زن آقای حکیمی در شهر پرنس ویلیام ویرجینیای امریکا بازداشت شده است.

پولیس این شهر گفته است که یک زن ۲۷ ساله هارون حکیمی را متهم به تجاوز جنسی کرده است.

به نقل از پولیس، این زن ۲۷ ساله آقای حکیمی را متهم به تجاوز جنسی کرده قبلاً نیز با او در رابطه بوده است.

بر بنیاد این گزارش، آقای حکیمی در خانه متهم به‌سر می‌برده است. پولیس این شهر گفته است که این زن پس از وقوع این رویداد توانسته است از خانه‌اش بیرون شده و با پولیس تماس بگیرد.

آقای حکیمی در این باره چیزی نگفته است.