افغانستان

شهروندان افغانستان در «اراضی ترکمنستان» مواشی پرورش می‌دهند

روزنامه تایمز آسیای مرکزی گزارش داده است که شهروندان افغانستان از هزاران کیلومتر مربع اراضی ترکمنستان برای مقاصد «غیرقانونی اقتصادی» شان استفاده می‌کنند.

تایمز آسیای مرکزی بر بنیاد تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های رسانه‌های ترکمنستانی نوشته است که شهروندان افغانستان به طور غیرقانونی، مواشی شان را در مناطق مرزی در خاک ترکمنستان به چَرا می‌برند، آن‌جا شکار می‌کنند و میوه‌های درختان وحشی را جمع‌آوری می‌کنند.

این روزنامه هم‌چنان نوشته است که این ساحات تحت کنترول و ممنوعه است؛ اما شهروندان افغانستان به طور آزادانه به آن وارد می‌شوند و به پرورش مواشی می‌پردازند.

بر اساس این گزارش، مناطق مرزی ترکمنستان در نزدیکی مرز با افغانستان همواره گواه آتش‌سوزی‌ها نیز بوده است.

روزنامه تایمز آسیای مرکزی به نقل از آندری زاتوکا، کارشناس محیط زیست هم‌چنان گفته است که ممکن این آتش‌سوزی‌ها، ناشی از سوزاندن عمدی چمن‌زارها از سوی افراد باشد.

این روزنامه می‌گوید که سوزاندن عمدی اراضی مورد استفاده برای چراندن مواشی، ابزار رایجی کشاورزان در سراسر جهان به منظور کشت گیاهان است؛ تا برای حیوانات از آن استفاده کنند.

طالبان تا اکنون در باره ورود «غیرقانونی» شهروندان افغانستان به خاک ترکمنستان و استفاده از اراضی این کشور به منظور پرورش مواشی چیزی نگفته‌اند.