افغانستان

باشندگان ولسوالی البدر سرپل از مسدود ماندن راه‌ها شکایت دارند

شماری از باشندگان ولسوالی البدر ولایت سرپل می‌گویند که همه راه‌های منتهی به این ولسوالی به علت برف‌باری بسته شده‌اند.

باشندگان این ولسوالی می‌گویند که برف باری‌های شدید سبب تلف شدن مواشی آنان شده است.
آنان همچنان می‌افزایند که با بسته شدن راه‌ها به مرکزهای صحی دسترسی ندارند و مواد غذایی از ولسوالی‌ها و ولایت‌های دیگر به این ولسوالی وارد نمی‌شود.
دست‌کم ۵ تن در اثر برف‌باری و سرمای شدید در این ولسوالی جان باختند.
باشندگان ولسوالی البدر می‌گویند که بیشتر از سه هفته است که راه این ولسوالی با مرکز‌ سرپل بسته شده است.

بسته شدن راه‌هایی که این ولسوالی را با مرکز سرپل وصل می‌کند باعث شده است که نوید، یکی از باشندگان این ولسوالی دیرتر همسرش را برای زایمان به یک مرکز صحی برساند.
با این همه کودک نوزادش چند دقیقه پس از تولد به علت سرمای شدید جان داده است.

نوید می‌گوید: «داکتر یا قابله نیست. اینجا هیچ امکانات نیست. خانم ام مریض شد به اثر نیامدن امبولانس. طفل‌ام مریض شد و یک طفل را از دست دادم. اگر داکتر باشد، ما هیچ غایت طفل ما را از دست نمی‌دهیم.»
بسته شدن راه‌ها روند رسیدن مواد غذایی به این ولسوالی را نیز متوقف کرده است.

برات علی، باشنده ولسوالی البدر گفت: «تقریباً سه هفته و چهار هفته شده که راه بند است. هیچ از این قریه به قریه دیگر رفته نمی‌توانیم. همین مشکلات ما مردم است که اگر دولت ما رسیدگی می‌کند؛ اگر نمی‌کند، قهر خدا می‌شود.»
محمد باشنده باشنده دیگر ولسوالی درباره مشکلات‌اش چنین روایت می‌کند: «قیمت مواد غذایی هم بالا است. مردم نمی‌تواند بخرد، ما رمضان آمده. مشکلات مردم همین گونه اگر یک کسی به داد ما برسد خوب است و اگر نرسد، از این بیشتر بدبختی می‌شود.»
ولسوالی البدر با داشتن نزدیک به جمعیت ۵۰هزار نفری، ۱۹۰ کیلو متر از مرکز سرپل فاصله دارد.
این در حالی ست که بر بنیاد اطلاعاتی که طالبان پخش کرده‌اند در نتیجه برف باری‌های اخیر و سرمای شدید در کشور ۱۰ تن جان باخته‌اند.