زنان

پولیس پاکستان مانع برگزاری نمایشگاه دختران افغانستان در این کشور شد

پولیس پاکستان مانع برگزاری نمایشگاه شماری از نقاشان دختر از افغانستان؛ در این کشور شده است.

شماری از نقاشان افغانستان که به پاکستان مهاجر شده‌اند، می‌خواستند نقاشی‌های‌شان درباره وضعیت کنونی زنان افغانستان را به نمایش بگذارند. اما به گفته این نقاشان، پولیس پاکستان مانع آنان شده است.

پولیس پاکستان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

زینب جمالی نقاشی است که دردهای زنان و دختران افغانستان را به تصویر کشیده است.
وی می‌خواست با گذاشتن آن در برابر دید همگان و در یک جاده در شهر اسلام‌آباد، دردهای زنان افغانستان را بیان کند.
اما موفق به برگزاری آن نشد.
زینب ناگذیر شد در محلی سرپوشیده و در یک اتاق نقاشی‌هایی را که ماه‌ها بر روی آن کار کرده، به نمایش بگذارد.

وی گفت: «دختران حق تحصیل ندارند، خانم‌ها حق ندارند. یعنی حق و حقوق که به یک زن باید داده شود، نیست. طالبان ما را به یک تاریکی می‌کشاند. ما بخاطر اعتراض تابلوهای ما را به نمایش کشدیم که صدای ما به گوش جهان برسد.»

نیلاب بخشی، یکی از این نقاشان گفت: «سال جدید تعلیمی در پیشرو است و زندگی زنان و دختران افغانستان هنوز هم در قفس است و خواست ما از جامعه بین‌الملل این است که یک کمی توجه زیادتر کنند به زنان و دختران افغانستان.»

برگزار کنندگان این نمایشگاه می‌گویند که پولیس پاکستان مانع برگزاری نمایشگاه شد و از همین رو ناگذیر شدند نقاشی‌های شان را به یک صالون سرپوشیده انتقال داده و به نمایش بگذارند.
مبشر بختیار، یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه گفت: «بنا بر بعضی مشکلات که پیش آمد این برنامه ما نشد و پولیس آمد بخاطری این‌که گفتند که شما می‌توانید مبارزه تان را برعلیه طالب؛ اما کشور دگه در کشور بیگانه اجازه ندادند. به همین دلیل بعضی از استادهای ما را پاسپورت‌هایشان را قید کردند و بعضی مشکلات دیگر ایجاد شد.»

این‌ها تنها نقاشی‌هایی استند از گوشه‌ای از درد و روزهایی که بر سر زنان افغانستان آمده است.
به گفته این نقاشان، زنان افغانستان گواه روزهایی هستند که حتا تصور آن از ذهن دور است.