افغانستان

شهروندان کشور از چگونگی اعلام آغاز رمضان توسط طالبان انتقاد کردند

شماری از شهر‌وندان کشور با انتقاد از «تصمیم دوگانه» طالبان در مورد اعلام ماه رمضان، می‌گویند که این اقدام طالبان آنان را در بی‌برنامه‌گی تمام قرار داد.

دادگاه عالی طالبان پس از چاشت دیروز (یک‌شنبه)، برخلاف عربستان سعودی، اعلام کرد که روز دوشنبه نخستین روز ماه رمضان نیست؛ اما حوالی ساعت ۱ بامداد (نیمه شب) از این تصمیم عقب‌نشینی کرد و خبر داد که امروز دوشنبه نخستین روز‌ ماه رمضان است.

در اعلامیه دادگاه عالی طالبان آمده است که چند تن در ولسوالی‌ میوند قندهار ماه را دیده‌اند و از همین رو، روز دوشنبه نخست روز رمضان است.

در همین حال، شماری از عالمان دین می‌گویند که این چنین تصمیم‌های طالبان، بیش‌تر سیاسی‌ است.

اما با این همه، شهروندان‌ کشور امروز را روزه گرفته‌اند و شماری از آنان می‌گویند که در نبود آمادگی‌های لازم، رمضان را آغاز کرده‌اند.

اعلامیه تلویزیون ملی زیر اداره طالبان: «‌دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است، فردا دوشنبه، روز نخست ماه مبارک رمضان نیست. به‌ گفته دادگاه عالی، کمیته رویت هلال، روز نخست ماه مبارک رمضان را در نشستی که شام فردا (دوشنبه) برگزار می‌کند، مشخص خواهد کرد».

ظاهراً شهروندان کشور در یک بی‌سرنوشتی به خواب رفتند؛ اما حوالی ساعت ۱ بامداد، هنگامی‌که بیش‌تر مردم در خواب بوده‌اند، دادگاه عالی طالبان از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد و با پخش اعلامیه‌‌ای دیگر، امروز‌ دوشنبه را روز نخست ماه رمضان اعلام کرد.

در اعلامیه دومی دادگاه عالی طالبان آمده که چند تن در ولسوالی میوند ولایت قندهار، ماه را دیده‌اند و بر بنیاد گواهی آنان، دوشنبه روز نخست ماه مبارک رمضان اعلام شده است.

موردی که شهروندان کشور را در یک بی‌برنامه‌گی تمام قرار داد و انتقادهای آنان را نیز به همراه شده است.

در بخشی از اعلامیه دومی دادگاه عالی طالبان آمده است: «بر بنیاد اعلامیه رسمی کمیته مرکزی رویت هلال طالبان، چندین شهروند در ولسوالی میوند ولایت قندهار، مهتاب (ماه رمضان) را دیده‌اند. بنابراین، فردا دوشنبه ۰۱.۰۹.۱۴۴۵ هجری قمری که برابر است با ۲۱حوت سال ۱۴۰۲ خورشیدی، نخستین روز ماه مبارک رمضان است».

یک باشند کابل می‌گوید: «دیشب یک‌ونیم بجه طالبان اعلام کردند که فردا رمضان است. همه در خواب بودند. به‌شمول خود، همه روزه غرقه (بدون سحری) گرفته‌اند. به‌ گفت عرستان سعودی نمی‌کنند. طالبان حرف عربستان را اهمیت نمی‌دهند و خودخواه استند. نه زمان عید شان مشخص است و نه روزه شان».

باشنده دیگر کابل می‌گوید: «شب گذشته ساعت یک‌ونیم شب طالبان اعلام کردند که روزه است، هزاران نفر به‌شمول خودم بی‌سحری روز گرفته‌ایم».

در رمضان سال‌‌‌پار نیز طالبان مستقلانه و بی‌ درنظرداشت تصمیم اعلام شده از سوی عربستان سعودی، روز نخست ماه رمضان و عید را تعیین کردند.

در آخرین مورد هم رییس وزیران طالبان به روز چهارم ماه مارچ، در نشست با مقام‌های طالبان گفته است که «چشم همه جهان اسلام به سوی طالبان» است.

در بخشی از اعلامیه ارگ زیر اداره طالبان آمده است: «محمد حسن آخند گفت که در این زمان حساس، حفاظت از اسلام و دین، تنها به دوش ما قرار گرفته و چشم تمام جهان اسلام به سوی ما است. یک مسئولیت الهی است».

از سال‌های گذشته بدین‌سو در افغانستان، رسم بر این بوده که مناسبت‌های دینی چون رمضان، عیدهای فطر و قربان و نیز روز عرفه، بربنیاد اعلام رسمی عربستان سعودی که قبله همه مسلمانان جهان است، تعیین می‌شود؛ البته ظاهراً به دلیل کمبود امکانات برای رویت ماه. حالا هم مشخص نیست که طالبان امکانات پیش‌رفته برای رویت ماه در دست دارند یا خیر.

عیسی محمدی، عالم دین می‌گوید: «این روزها همه در خانه نشسته و گوشی‌های همراه در دست شما است و برای شما می‌گوید که همین حالا ماه چه‌گونه است و به کجا روان است. این همه، علم و تکنالوژی است؛ اما طالبان بنابر روابط سیاسی و اقتدار، یک‌بار در قطر اسلام را قربانی کرده‌اند و احکام الله ج را نادیده گرفتند و اکنون در اعلام روز نخستین ماه رمضان نیز چنین تصمیم داشتند».

سرانجام و با این همه سراسیمگی، امروز (دوشنبه) شهروندان کشور نخستین روز ماه مبارک رمضان را روزه گرفته‌اند و به استقبال از این ماه مبارک پرداخته‌اند.