جهان

وزارت داخله ترکیه ۳۳ تن را به اتهام همکاری با داعش بازداشت کرد

علی یرلی‌کایا وزیر داخله ترکیه اعلام کرده است که نیروهای امنیتی این کشور با هماهنگی ریاست عمومی اداره اسنخبارات و ریاست مبارزه با تروریزم ترکیه ۳۳ تن را به اتهام همکاری با داعش و مقداری از اسلحه بدون مجوز بازداشت کرده ‌است.

آقای یرلی‌کایا با نشر نوار تصویری از جریان بازداشت این متهمان در اکس افزوده است که این افراد در عملیاتی زیر نام «بزدوغان-۱۱» در ساکاریا بازداشت شده‌اند.

به گفته او، این افراد بازداشت شده در حال «تدارک اقدام خراب‌کارانه» پیش از انتخابات محلی بودند.

یا این حال او تاکید کرده که از نزد ابن افراد شش اسلحه بدون مجوز مقدار ارزش خارجی و شماری از نشریات و اسناد سازمانی نیز کشف شده است.