افغانستان

فعالان: افغانستان زیر حاکمیت طالبان به «جایی برای شکنجه‌ زنان» مبدل شده است

شماری از فعالان مدنی افغانستان مقیم آلمان می‌گویند که افغانستان در حال حاضر یگانه کشوری است که در آن «خشونت مبتنی بر جنسیت و تعبیض جنسیتی» جریان دارد.

این فعالان امروز اعتراضی در شهر اشتوتگارت آلمان گفته‌اند که «افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شکنجه‌گاه جسمی و روحی زنان» مبدل شده‌ است.

به گفته آنان، طالبان با اعمال محدودیت‌های روز افزون بر زنان در افغانستان حق کار، آموزش و آزادی‌های فردی از زنان دختران را گرفته‌اند و آنان را به حاشیه جامعه کشانده شده‌اند.

این معترضان از جامعه جهانی می‌خواهند که از «تعامل» با طالبان خودداری کند.

آنان همچنین خواهان رهایی منیژه صدیقی ‌و دیگر فعالان از بند طالبان شدند.