افغانستان

سخنگوی وزارت خارجه هند: هیئت هندی در کابل درباره بندر چابهار و کمک‌های بشردوستانه گفت‌وگو کرد

سخنگوی وزارت خارجه هند می‌گوید که هیئت این کشور به رهبری «جی‌پی‌سنگ» منشی مشترک ریاست بخش افغانستان، پاکستان و ایران در وزارت خارجه هند با امیر خان متقی و هیئت با مقام‌های دفتر یوناما، رییس جمهور پیشین افغانستان و شماری از بازرگانان دیدار کرده است.

به گفته او، این هیئت در کابل دربارۀ کمک‌های بشردوستانه هند و استفاده از بندر چابهار گفت‌وگو کرده است.
از سویی‌هم، برخی از آگاهان روابط بین‌الملل به این باوراند که هند از گروه‌های هراس‌افگن که بر ضد منافع‌اش استند و با طالبان در ارتباط استند، هراس دارد.

نماینده ویژه هند برای افغانستان همرا با یک هیئت هندی با سرپرست وزارت خارجه طالبان در باره روابط دوجانبه به شمول روابط اقتصادی و ترازنزیتی گفت‌وگو کرده است.
راندیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند می‌گوید که در این دیدار، در باره کمک‌های بشردوستانه و استفاده از بندر چابهار با مقام‌های وزارت خارجه طالبان گفت‌وگو شده است.
او به خبرنگاران گفت: «هئیت هندی که در راس آن منشی مشترک ریاست بخش افغانستان، پاکستان و ایران در وزارت خارجه هند قرار دارد؛ در حال بازدید از افغانستان است. همانطوریکه شما می‌دانید هندوستان سفارت خود را به خاطر ماموریت تخنیکی به کابل در جون ۲۰۲۲ بازگشایی کرد. بعد از آن این ماموریت جهت سهولت و فراهم نمودن کمک‌های بشر دوستانه قابل اجرا بوده. این هیئت در جریان بازدید از افغانستان با مقام های ارشد افغان دیدار نموده و همچنان با رئيس جمهور پیشین حامد کرزی، مقام های یوناما و تجاران افغان ملاقات کرده است.»

برخی از آگاهان روابط بین‌الملل به این باور استند که هند در تلاش است تا از خطر گروه‌های هراس افگن در برابر منافع هند که با طالبان در تماس استند؛ جلوگیری کند.
نثار احمد شیرزی، کارشناس مسایل سیاسی در هند می‌گوید: «هند بنا بر هراس که از حاکمیت پاکستان بالای طالبان و روابط طالبان با جیش محمد و لشکر طیبه که همواره برای هند درد سر ساز بوده است؛ نگران است و برای رفع نگرانی روابط خود را با کابل در حد یک تیم تخنیکی نگه داشته است.»

سیال وردک، کارشناس مسایل سیاسی نیز در این باره چنین نظر داد: «حالی هند در تلاش است با افغانستان روابط خود را از لحاظ فرهنگی، تحصیلی و تجارتی و سیاسی توسعه دهد تا هند تاریخ گذشته را نیز زنده بسازد و هم از گروه‌های که مانند جیش محمد؛ [که] هند از آن هراس دارد که برایش خطر پیش نکند؛ [جلوگیری کند].»

در بیست و چهارم نوامبر سال ۲۰۲۳ میلادی، فرید ماموندزی، سفیر پیشین افغانستان در دهلی نو اعلام کرد که در نتیجه فشارهای دولت میزبان و عدم پشتیبانی هند، سفارت افغانستان در این کشور بسته شد؛ اما در واکنش به آن وزارت خارجه هند از فعال بودن این سفارت خبر داد.
در پایان همین ماه، ذکیه وردک و محمد ابراهیم‌خیل که مسوولیت قنسول‌های حکومت پیشین در شهرهای مومبای و حیدرآباد هند را به عهده داشتند به گونه رسمی و در همکاری با وزارت خارجه طالبان، مسوولیت سفارت افغانستان در دهلی نو را به عهده گرفتند.