افغانستان زنان

با زنان در افغانستانِ زیر اداره طالبان هم‌چون «شهروندان درجه دوم» رفتار می‌شود

فوربس بر بنیاد گزارش نمایندگان پارلمان بریتانیا از وضعیت زنان در افغانستان و ایران نوشته است که با زنان در این دو کشور، هم‌چون «شهروندان درجه دوم» رفتار می‌شود.

در گزارشی که از سوی نمایندگان پارلمان بریتانیا تحت عنوان «تخریب‌کردن حقوق زنان و درهم‌شکستن زندگی» در ۴مارچ منتشر شد، به نقل از ملاله یوسف‌زی، مدافع حقوق‌بشر و برنده جایزه صلح نوبل آمده است: « در افغانستان اگر یک «دختر» هستید، طالبان آینده شما را برای شما رقم خواهد زد».

در این گزارش وضعیت زنان افغانستان و ایران «شبیه‌سازی» شده و گفته شده است که زنان در این دو کشور از حقوق و آزادی‌ها محروم اند و تحت تهدید مجازات شدید، مجبور به پیروی از «قوانین سخت‌گیرانه پوشش» هستند.

در این گزارش آمده است که دختران و زنان در افغانستان نمی‌توانند به مکتب و دانشگاه بروند، در کتاب‌خانه‌های باز مطالعه کنند، نمی‌توانند کار کنند، به پارک و آرایش‌گاه جهت کوتاه‌کردن موهای شان بروند و حتا گاه بدون محرم نمی‌توانند نزد داکتر مراجعه کنند.

در گزارش نمایندگان پارلمان بریتانیا آمده است که این اشکال «تبعیض و آزارواذیت زنان» در افغانستان و ایران نهادینه شده‌اند؛ چون از سوی حاکمان و مقام‌های این کشورها اعمال می‌شوند.

بر اساس اساس‌نامه رم، جنایت «آپارتاید»، اعمال غیرانسانی است که توسط یک رژیم نهادینه شده و با ستم سیستماتیک به منظور بقای سلطه یک گروه، بر گروه‌های دیگر انجام می‌شود.

بر بنیاد این گزارش، اعضای پارلمان بریتانیا در این پژوهش خواستار به رسمیت‌شناسی رفتار غیرانسانی با زنان و دختران در افغانستان و ایران، هم‌چون «آپارتاید جنسیتی» شده‌اند.

پس از گذشت دو سال‌ونیم از ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار زنان در افغانستان، در حالی که سال جدید تعلیمی نیز فرا می‌رسد؛ اما طالبان تا اکنون هیچ‌گونه ابراز نظری در زمینه بازگشایی مکاتب‌ و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان در سال آینده، نکرده‌اند.