افغانستان زنان

ریچارد بنت خواهان آزادی فعالان حقوق بشر از بند طالبان شد

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در خبرنامه‌ای به مناسبت روز جهانی زنان، از طالبان خواسته است فعالان حقوق بشر را از زندان‌های شان آزاد کنند.

آقای بنت می‌گوید که در کنار زنان و دختران افغانستان که با میزان «بی سابقه تبعیض سیستماتیک» روبه‌رو هستند می‌ایستد.

او می‌افزاید: «من به شجاعت، خارق‌العادگی و رهبری آنان برای تقاضای حقوق‌شان، درود می‌فرستم.»

آقای بنت از طالبان خواسته است به حقوق بشری تمام زنان و دختران افغانستان به شمول آموزش، کار و آزادی گشت‌وگذار و همچنان حقوق فرهنگی زنان احترام بگذارند.

او در این خبرنامه بر مشارکت معنادار و برابر زنان و دختران افغانستان در تمام عرصه‌های زندگی عامه تاکید کرده است.

او گفته است: «من از طالبان می‌خواهم فوراً و بدون قید و شرط تمام افراد را که به‌خاطر دفاع از حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران به‌گونۀ خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد بسازند.»