جهان

خبرگزاری تاس: از یک «حمله تروریستی» در مسکو جلوگیری شد

خبرگزاری تاس روسیه به از سرویس امنیتی این کشور گزارش داده است که امروز (پنج‌شنبه) از حمله به کنیسه‌ای در مسکو که توسط گروه داعش طراحی شده بود، جلوگیری کرده است.

در بیانیه «اف‌اس‌بی» روسیه آمده است که این افراد قصد داشتند در منطقه کالوگا، در روسیه یک اقدام تروریستی علیه یکی از مؤسسات مذهبی یهودی در مسکو را انجام دهند که سرانجام سرکوب شدند.

خبرگزاری تاس: از یک «حمله تروریستی» در مسکو جلوگیری شد

خبرگزاری تاس روسیه به از سرویس امنیتی این کشور گزارش داده است که امروز (پنج‌شنبه) از حمله به کنیسه‌ای در مسکو که توسط گروه داعش طراحی شده بود، جلوگیری کرده است.

در بیانیه «اف‌اس‌بی» روسیه آمده است که این افراد قصد داشتند در منطقه کالوگا، در روسیه یک اقدام تروریستی علیه یکی از مؤسسات مذهبی یهودی در مسکو را انجام دهند که سرانجام سرکوب شدند.

طبق این گزارش، این افراد در جریان عملیات ‌بازداشت در برابر نیروهای امنیتی روسیه مقاومت مسلحانه کردند و در نتیجه با شلیک متقابل از پا درآمدند.

خبرگزاری روسی مدعی شده‌است که این افراد مسلح قصد داشتند با استفاده از سلاح‌های سبک به کنیسه‌ای در پایتخت مسکو یورش ببرند.

در این گزارش آمده است که از مخفیگاه این افراد اسلحه و قطعاتی که برای ساخت مواد منفجره در نظر گرفته شده بود نیز کشف شده است.

خبرگزاری روسی مدعی شده‌است که این افراد مسلح قصد داشتند با استفاده از سلاح‌های سبک به کنیسه‌ای در پایتخت مسکو یورش ببرند.

در این گزارش آمده است که از مخفیگاه این افراد اسلحه و قطعاتی که برای ساخت مواد منفجره در نظر گرفته شده بود نیز کشف شده است.