افغانستان

طالبان چهارتن را در هلمند در محضر عام مجازات کردند

دادگاه عالی طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که چهارتن در محضر عام در ولایت هلمند مجازات شدند.

در خبرنامه آمده است که براین افراد به اتهام «لواط، دزدی و روابط نامشروع» جزای تعزیری تطبیق شده است.

در خبرنامه در باره نوع مجازات چیزی گفته نشده است.

این درحالی است که طالبان در دو‌سال پسین صدها تن را به اتهام‌ جرم‌های گوناگون در محضر عام شلاق زده‌اند.