افغانستان

ادامه محدودیت‌های آموزشی؛ شماری از دختران به دنبال «حرفه» می‌گردند

پس از محدودیت‌های آموزشی و تحصیلی طالبان در برابر زنان و دختران، شماری از این دختران به آموزش حرفه‌های گوناگون رو آورده‌اند.

از این میان امروز (چهارشنبه ۱۶ حوت) ، ۶۰ دختر از یک کارگاه خیاطی و هنر رسامی در شهر کابل فارغ شدند که انتظار می‌رود که وارد بازار کار گردند.

این زنان و دختران می‌گویند که دانشجو و دانش‌آموز بودند و از روی ناگزیری یک دوره آموزشی یک‌ساله را در بخش خیاطی و هنر رسامی دنبال کردند تا از یک‌سو برای‌شان سرگرمی ایجاد کند و از سوی دیگر، زمینه کار برای‌شان فراهم گردد.

این دختران پس از یک‌سال آموزش در بخش‌های خیاطی و هنر رسامی، روز چهارشنبه فراغت‌شان را جشن گرفته بودند. فارغان شامل زنان و دخترانی می‌شوند که از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم شده‌اند.

در حالی‌که دست زنان در بسیاری از برخی کاروبار کوتاه شده است، اما این دختران امیدوارند که بتوانند کار پیدا کنند.
نجمه فرهمند یکی از کارآموزان به آمو می‌گوید: «مدت یک سال آموزش دیدیم و در این مدت ما فعالیت‌های زیادی داشتیم و این کار سبب شد که ما بیشتر تشویق شویم که وارد بازار کار شویم و در باره این حرفه معلومات بیشتر به دست بیاوریم».

ویدا امیری یکی دیگر از کارآموزان در این نهاد می‌گوید: «من در خیاطی و رسامی کار کردیم و بیشتر علاقمند رسامی هستم».

در کنار این همه، در این‌جا برخی از دختران در برابر محدودیت‌های طالبان نیز آثار هنری (نقاشی) خود را به نمایش گذاشته‌اند.

ناروه یکی از دختران نقاش، در باره علاقمندی‌ خود به رو‌آوردن به حرفۀ نقاشی، به تلویزیون آمو گفت: «مشکلاتِ که برای ما پیش شد، سبب شد که این انگیزه در وجود ما زنده شود که محدودیت‌های خود را توسط هنر خود جلوه بدهیم».
این در حالی است که ملل متحد گفته است که پس از محدودیت‌های طالبان در برابر زنان و دختران، آنها بیشار به صنایع دستی رو آورده‌اند.