افغانستان

رینا امیری: برای جلوگیری از جنگ، به حقوق زنان اولویت داده شود

رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان، می‌گوید که فراگیری حقوق بشر و مشارکت کامل زنان افغانستان در جامعه‌ را نمی‌توان نادیده گرفت یا از اولویت خارج کرد.

این نماینده ویژه امریکا تاکید می‌ورزد که برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیش‌تر اقتصادی در افغانستان، حرمت به حقوق بشر و مشارکت کامل زنان در جامعه‌ یک نیاز است.

ادامه محدودیت‌های طالبان در برابر زنان و دختران افغانستان همواره واکنش‌های داخلی و خارجی را به همراه شده است.

رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان در صفحۀ اکس نگاشته است: «برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی، رادیکال‌شدن و ادامه‌ی جنگ در افغانستان، حقوق بشر و مشارکت کامل زنان در جامعه‌ ضروری است. فراگیری، حقوق بشر و مشارکت کامل زنان در جامعه‌ را نمی‌توان نادیده گرفت یا از اولویت خارج کرد».

از سویی هم معاون دیدبان حقوق بشر از رویکرد ملل‌متحد در برابر افغانستان انتقاد می‌کند و می‌گوید که آپارتاید جنسیتی در این کشور باید به رسمیت شناخته شود.
هیدربار معاون بخش زنان حقوق بشر سازمان ملل‌متحد، می‌گوید: «گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در افغانستان با مستند کردن وخیم‌تر شدن اوضاع حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران کار نهایت ارزنده یی را انجام می‌دهد؛ اما قسمی‌که می‌بینم کسانی دیگری در سازمان‌ ملل‌متحد کارهای او را گاهی نادیده می‌گیرند. می‌بینیم که خانم رزا اوتنبایوا به تمجید طالبان می پردازد. خود دبیر کل سازمان ملل هم تقریباَ زنان افغان را از مهم‌ترین نشست‌ها به شمول نشست دوحه که فرستادگان ویژه بود و در فبروری برگزار شد، حذف نمود. ما می‌بینیم که امینه محمد، معاون دبیر کل خواستار به رسمیت شناختن طالبان می‌شود. بنابراین گاهی به نظر می‌رسد که بعضی از بازیگران اصلی در سازمان ملل فراموش می‌کنند که وجیبه اصلی این سازمان تقویت حقوق بشر بوده و قطعا بیش از هر وقتی فعلا در افغانستان چنین نیاز وجود دارد».

فعالان حقوق زنان نیز زنان و دختران افغانستان را از سوی جهان، فراموش‌شده می‌دانند.

صابره اکبری از فعالان حقوق زنان و دختران افغانستان است که می‌گوید: «زنان افغانستان از تمام حق و حقوق اولیه شان محروم هستند. زنان افغانستان شایسته این نیستند که توسط کشورهای جهان، ملل‌متحد، سازمان‌های مدافع حقوق بشر مورد حمایت قرار نگیرد و باید کارهای عملی برای زنان افغانستان صورت گیرد و تنها نباید با پخش کردن اعلامیه و اظهار تاسف کردن خلاصه شود».

مریم معروف آروین عضو رهبری جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گوید: «در بیشتر از دو سال گذشته زنان و دختران در افغانستان به دلیل جنسیت شان از اجتماع افغانستان هدفمندانه مورد حذف سیستماتیک توسط طالبان قرار گرفته اند. دیگر چه اتفاق بیفتد سازمان ملل‌متحد قانع شود که جنایت طالبان علیه زنان و دختران افغانستان آپارتاید جنسیتی است».

برخی از فعالان حقوق زنان بر ادامه بازداشت‌ها از سوی طالبان به شدت انتقاد می‌کنند.
ترنم سعیدی عضو رهبری شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گوید: «طالبان با اعمال هر گونه جرم و جنایت و تجاوز و قتل و غصب مال و اموال، قتل‌های زنجیره‌ی زنان و بازداشت‌های خودسرانه و تحت شکنجه قرار دادن کسانی که به اسارت گرفته‌اند و هم‌چنین باج‌گیرهای متعدد و صدور فرمان‌های متعدد مبنی بر محرومیت و ممنوعیت زنان و دختران از کار، تحصیل و تمامی حق و حقوق شان همه و همه نشان‌گر آپارتاید جنسیتی در افغانستان است».

در حالی نماینده‌ ویژه‌ امریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیش‌تر در افغانستان، مشارکت زنان در جامعه را ضروری می‌داند که روز دوشنبه وزارت خارجه امریکا یکبار دیگر وضعیت دختران و زنان را در داخل افغانستان نگران‌کننده دانست.