افغانستان

آب دریای هلمند به سمت ایران رها شده است

رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که به دنبال بارش‌های چند روز گذشته، آب دریای هلمند از سد کمال خان به سمت ایران رها شده است.

محمدرضا علیمرادی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان به خبرگزاری تسنیم در ایران گفته است که این رهاسازی بر اساس معاهده آب افغانستان و ایران نیست بلکه «تنها توافق این است که دریچه‌های سد کمالخان باز شود تا به‌جای بیابان گودزره به‌سمت ایران بیاید.»

این درحالی است که ویدیویی در فضای مجازی دست به دست می‌شود نشان می‌دهد که از شب گذشته آب رهاشده دریای هلمند از سمت افغانستان به سد «جریکه» در نقطه مرزی ایران و افغانستان رسیده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان ایران گفته است: «آبی که رهاسازی شده به‌دنبال بارش‌های چند روز گذشته است، در واقع این آب، حاصل سیلاب سد کمال‌خان است که به‌سمت ایران رهاسازی شده است.»

به گفته او، این آب از شب گذشته رها شده است و در روزهای آینده نیز با توجه به افزایش بارندگی در افغانستان ادامه خواهد داشت.