افغانستان

گزارش ملل متحد: شمار رویدادهای امنیتی در افغانستان ۳۸ درصد افزایش یافته است

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش سه ماهه‌اش در باره وضعیت افغانستان گفته است که شمار روی‌دادهای امنیتی از اول نومبر ۲۰۲۳ تا ۱۰ جنوری ۲۰۲۴ (۱۰ عقرب تا ۲۰ دلو) در مقایسه با این مدت در سال گذشته، ۳۸ درصد افزایش یافته‌ است.

در این گزارش آمده است که ملل متحد در این مدت یک‌هزارو۵۰۸ روی‌داد امنیتی را در کشور ثبت کرده است که در مقایسه با یک‌هزارو۹۰ روی‌داد امنیتی در سال گذشته، ۳۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که در این سه ماه، بخش‌های مرکزی کشور با ۲۶۳ روی‌داد، گواه بیش‌ترین روی‌دادهای امنیتی بوده‌اند؛ در حالی که در بخش‌های شمال-شرقی، ۲۴۷ روی‌داد امنیتی ثبت شده‌اند.

بر بنیاد این گزارش، بیش‌تر این روی‌دادها مربوط به درگیری با افرادی است که در کشت و تولید موادمخدر دست داشته‌اند. در گزارش آمده است که شمار این روی‌دادها از ۱۰۲ به ۲۶۳ روی‌داد افزایش یافته است.

در این گزارش هم‌چنین آمده است که در این مدت، طالبان شش عضو حزب تحریر را بازداشت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، درگیری‌های مسلحانه هم‌چون سال گذشته، ادامه داشته‌اند و تنها یک روی‌داد کم‌تر از سال گذشته بوده است. در این سه ماه، ۶۰ روی‌داد درگیری‌های مسلحانه ثبت شده‌اند.

در این گزارش آمده است که مخالفان نظامی طالبان، هم‌چنان به حمله‌های شان در برابر طالبان ادامه داده‌اند؛ اما چالشی در برابر اداره قلمرو آنان ایجاد نکرده‌اند.

در گزارش ملل متحد آمده است که جبهه آزادی از ۱۰ عقرب تا ۲۰ دلو، ۲۴ حمله انجام داده است و این بار حمله‌های آن بیش‌تر بر شهرها متمرکز بوده‌اند.

بر بنیاد این گزارش، جبهه مقاومت بیش‌تر در ولایت پروان فعال بوده است؛ در حالی که در این مدت، در پنجشیر هیچ حمله‌ای انجام نداده است.

در گزارش آمده است که داعش در این مدت مسئولیت سه حمله را بر عهده گرفته است؛ در حالی که در همین مدت در سال گذشته، این گروه مسئولیت ۸ حمله را بر عهده گرفت.

در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است که حمله‌های داعش بیش‌تر متمرکز بر هدف قراردادن غیرنظامیان شیعه و افراد طالبان بوده‌ است.

شمار مدرسه‌های ایجادشده توسط طالبان در کشور به بیش از هفت‌هزار رسیده است

دبیرکل ملل متحد در گزارش سه ماهه‌اش در باره وضعیت افغانستان گفته است که طالبان در ۲۶ جنوری (۶ دلو) سال جاری به همه ریاست‌های معارف در ولایت‌های کشور دستور داده‌اند تا در نصاب آموزشی برای سال آینده خورشیدی، تغییراتی را وارد کنند.

بر بنیاد این دستورالعمل، مضمون‌هایی مانند آموزش مدنی، خوشنویسی، مهارت‌های زندگی و زبان‌های خارجی -غیر از عربی- کاهش داده شده و یا حذف شوند و در عوض، مضمون‌های اسلامی بیش‌تر شوند.

در این گزارش آمده است که طالبان بر اولویت‌دهی مضمون‌های اسلامی در برابر دیگر مضمون‌ها و نیز اسختدام عالمان دین برای تدریس در مکتب‌ها تاکید کرده‌اند.

بر بنیاد این گزارش، طالبان به ایجاد مدرسه‌های تازه ادامه داده‌اند که بیش‌تر دانش‌آموزان آن، پسران هستند.

در گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل آمده است که در سه ماه گذشته، طالبان هفت مدرسه جدید به شمول یک مدرسه دینی برای دختران، ایجاد کرده‌اند که با این حال، شمار مجموعی مدرسه‌ها به ۶هزارو۸۳۶ مدرسه برای پسران و ۳۸۰ مدرسه برای دختران، رسیده است.

در این گزارش آمده است که از ۱۰ عقرب تا ۱۵ دلو (۱ نومبر ۲۰۲۳ تا ۴ فبروری ۲۰۲۴)، حداقل ۲هزارو۴۶۴ تن از مدرسه‌های طالبان فارغ شده‌اند و از این میان، برای نخستین بار، ۱۲۸ دختر نیز از این مدرسه‌ها فارغ شده‌اند.

بر اساس این گزارش، رهبر طالبان در جولای ۲۰۲۳ (میزان ۱۴۰۲) دستور استخدام ۱۰۰هزار استاد مدرسه را تا آخر سال گذشته میلادی، صادر کرد؛ اما تا ۳۰ دسمبر ۲۰۲۳ (۹ جدی)، طالبان تنها در قندهار ۹هزار استاد مدرسه را استخدام کردند و استخدام استادان در ولایت‌های دیگر، هم‌چنان ادامه دارد.

طالبان روی موارد اساسی حکومت‌داری باهم اختلاف دارند

دبیرکل ملل متحد در گزارش سه ماهه‌اش از وضعیت افغانستان گفته است که در دو سال‌ونیم گذشته، طالبان در موارد اساسی حکومت‌داری به شمول ممنوعیت موادمخدر، با اختلاف‌های درونی روبهرو بوده‌اند.

در این گزارش آمده است که در بخش فراگیرساختن نهادها و فرایندهای تصمیم‌گیری تا اکنون هیچ پیش‌رفتی به دست نیامده است.

در این گزارش هم‌چنان آمده است که حقوق زنان در تمام عرصه‌های زندگی عمومی محدود شده است و یکی از این موارد مهم، بازداشت زنان از بهر آن‌چه طالبان مراعات‌نکردن «حجاب» می‌دانند، است.