افغانستان

وزیر خارجه طالبان مدعی است در اداره آنان «همه اقوام» سهم دارند

امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان که در جمعی از باشندگان ولایت فاریاب سخنرانی می‌کرد، ادعا کرده است که وحدت ملی در کشور تامین شده است و در حکومت آنان نمایندگانی از تمامی اقوام حضور دارند.

او می‌گوید که اکنون افغانستان خانه تمامی اقوام شده است.

او پس از سفرش به ترکمنستان به این ولایت رفت.

او گفت: «همه برادران، همه اقوام در امارت حضور دارند و امارت خانه همه من و شما است. تمیز رنگ و بوی بر ما حرام است. که ما پرورده یک نوبهاریم. من و شما اگر از دور باشیم یا از نزدیک، از هر قوم و یا منطقه که باشیم که مخلص با خدا و وطن می‌باشیم، با یک دیگر برادر هستیم. هزار خویش که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه که آشنا باشد. هر کس از هر جای که باشد که با دین و وطن محبت داشته باشد، ما محب او هستیم».

اما آگاهان می‌گویند که هیچ نماینده‌‌ای غیر از طالبان در کابینه آنان حضور ندارد. زنان نیز می‌گویند که در کابینه طالبان هیچ زنی دیده نمی‌شود. زنان نیز می‌گویند که در کابینه طالبان هیچ زنی دیده نمی‌شود.

برخی از آگاهان می‌گویند که در «سطح» وزیر، هیچ نماینده‌‌ای از مردمان هزار حضور ندارند و نمایندگان قوم‌های دیگر نیز چهره‌هایی هستند که عضویت طالبان را داشته‌اند و بیرون از چارچوب طالبان، هیچ چهره‌‌ای در کابینه آنان دیده نمی شود.

امید میثم آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: «حکومت طالبان نه تنها در سطح اقوام فراگیر و همه شمول نیست، بلکه کلیت یک قوم را نیز شامل نمی‌شود. مصداق این ادعا می‌تواند این باشد که کابینه فعلی طالبان باشد. به همین دلیل است ما صداهای متعدد از داخل افغانستان شاهد بودیم که در طول دو‌-سه سال گذشته خواستار تشکیل حکومت فراگیر و همه‌شمول شدند».

زنان نیز از نبود نماینده‌هایشان در کابینه طالبان انتقاد می‌کنند.

هدیه صاحب‎زاده که فعال حقوق زنان است در این باره می‌گوید: «زنان کلا از جامعه حذف شدند. در حکومت، ما تا به امروز خانم را ندیده‌ایم که حکومت طالبانی ایفای وظیفه کرده باشند».

شهروندان کشور نیز از نبود یک حکومت همه‌شمول نگران هستند.

لیلا باشنده کابل است که در این‌باره چنین می‌گوید: «تمام اقوام که چه هزاره باشد، چه ازبک و چه پشتون، باید به طبقه زن و مرد کار مهیا شود که ما خانه‌نشین شدیم. فعلا کوشش می‌کنند همین نفرهای خود را در چوکی‌ها جای بدهند».

جلیل باشنده کابل است، او در این مورد می‌گوید: «طالبان از وقتی که به قدرت رسیده‌اند، تمام اقوام را از قدرت دور کرده‌اند و از حکومت و به جای‌شان از فامیل و اشخاص دارای تابعیت قوم پشتون هستند، آنها را داخل قدرت نموده‌اند و ما تقاضا می‌کنیم که از تمام اقوام در حکومت سهم داشته باشند».

ایجاد حکومت همه‌شمول یکی از خواست‌های مهم جهان و حتا کشورهای منطقه و همسایه افغانستان بوده است؛ خواستی که همواره از سوی طالبان رد شده است و مقام های طالبان حکومت‌شان را همه‌شمول دانسته‌اند.