جهان

باشندگان غزه با «بحران شدید گرسنگی» روبه‌رو هستند

با گذشت هر روز از جنگ میان اسرائیل و حماس، گرسنگی در غزه همچنان بیداد می‌کند باشندگان این شهر می‌گویند اگر کمکی به آنان نرسد، از گرسنگی خواهند مرد.

غزه شهری که با بحران شدید گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کند باشندگان این شهر هر از گاهی چشم به راه رسیدن کمک‌های بشردوستانه که از هوا برای آنان پرتاب می‌شود هستند.

احمد الطالبانی باشنده غزه می‌گوید: «این پیچ و خم در اینجا و نبود کنترول در توزیع کمک ها، این مسئولیت کل جامعه جهانی است. مردم را به این رفتار سوق داده است. موترها مردم را زیر پا می کنند، تانک ها مردم را زیر پا می کنند و گلوله ها بین مردم فرود آمده اند.»

پیچ و خم جادهای در غزه و عدم کنترل در توزیع کمک‌ها، این مسئولیت کل جامعه بین المللی است، باعث شده است که دغدغه آنان این باشد که کدام آنان زودتر به انبار کمک‌ها می رسد.

گاهی هم این باشندگان به هدف دریافت کمک‌ها در هوای سرد طاقت فرسا، ساعت‌ها منتظر رسیدن کمک‌ها هستند.

در همین حال حمدان جندیه یک باشنده دیگر غزه می‌افزاید: «ما اکنون منتظر رسیدن کمک هستیم. چرا به سمت ما تیراندازی می کنند؟ چرا به ما گلوله می اندازند؟ ما کی هستیم؟ فقط منتظریم آرد بخوریم. چه چیزی را می گذارند؟ پنج یا چهار موتر؟ این چیزی نیست. فقط یک یا دو درصد (از مردم) سود می برند.»

با این حال یک تیم سازمان جهانی صحت که به غزه رفته است می گوید شفاخانه ها در این شهر به سختی به فعالیت شان ادامه داده اند

این نهاد می گوید که نزدیک به ۱۰ ه زار لیتر تیل به این شفاخانه ها کمک کرده است.

تلفات این جنگ جان بیش از ۳۰ هزار تن را در غزه گرفته است و بیش از ۷۰ هزار تن دیگر زخمی شدها ند. تلفات این جنگ در اسرائیل هزار و ۲۰۰ تن است.