افغانستان

بریتانیا برای ارکستر جوانان افغانستان ویزه صادر می‌کند

رسانه‌های بریتانیایی گزارش داده‌اند که دولت بریتانیا تصمیم گرفته‌ است به اعضای ارکستر جوانان افغانستان، ویزه صادر کند.

این وزارت پیش از این درخواست ویزه اعضای این ارکستر را رد کرده بود.

قرار است این جوانان در بخش‌های مختلف بریتانیا کنسرت اجرا کنند.

این ارکستر پیش از این در سویس، آلمان، ایتالیا و تاجیکستان، برنامه داشته است و قرار است در «سالن کارنگی نیویورک» نیز اجرای داشته باشد.

ارکستر جوانان افغانستان که بخشی از انستیتوت ملی موسیقی کشور است، تاکید کرده است که با اجرای این برنامه‌ها، فرصتی را برای برجسته کردن «آپارتاید جنسیتی در برابر زنان افغانستان و انکار حقوق فرهنگی توسط طالبان» ایجاد کرده است.

نزدیک به دو سال‌ونیم پیش، ۲۷۳ تن از اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، به پرتگال پناهنده شدند.