افغانستان

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد «نقض دوامدار» حقوق بشر در افغانستان را نکوهش کرد

فولکر تورک کمیشنر عالی سازمان ملل در سخنرانی‌اش در پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، «نقض دوامدار» حقوق بشر در افغانستان را نکوهش کرد و گفت که آزادی‌های مدنی و آزادی رسانه‌های همه شهروندان افغانستان «عمیقاً» محدود شده است.

آقای تورک افزود: «من از نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر، به ویژه نقض همه جانبه حقوق زنان و دختران، که آن‌ها را از هر جنبه‌ای از زندگی عمومی، از جمله تحصیلات متوسطه و عالی محروم اند، ابراز تاسف می‌کنم.»

کمیشنر عالی سازمان ملل تاکید کرد که ارتقای حقوق زنان و دختران باید بالاترین اولویت برای همه کسانی باشد که درباره افغانستان کار می‌کنند.

به گفته او، شماری از فعالان حقوق بشر، زنان و خبرنگاران در افغانستان به گونه «خودسرانه» از سوی طالبان بازداشت شده‌اند.

او روند اعدام‌ها در محضر عام در افغانستان را «وحشتناک» خواند و گفت: «ازسرگیری اعدام در محضر عام وحشتناک است.»

این مقام ارشد سازمان ملل همچنین گفت که نگران اخراج اجباری مهاجران افغانستان است که با خطر آزار، شکنجه یا دیگر آسیب‌های جبران ناپذیر در افغانستان روبرو هستند.

در همین حال، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان در نوشته‌ای در اکس گفت که با گفته‌های آقای ترک در باره افغانستان و اولویت دادن به حقوق زنان و دختران موافق است. او گفت که «تقض دوامدار و سیستماتیک حقوق بشر» در افغانستان را نکوهش می‌کند.